Съобщение за намалени часове на 3юни 2022г.

31.05.2022 17:18

  График на часовете

на 3юни / петък/

Продължителност 30 мин.

Край на последен час 12:00часа.

На 03.06.2022 г. учебните часове за учениците от IV до XI клас ще се провеждат с намалена продължителност - 30 минути.
График:
1 час  8:00 -  8:30
2 час  8:40 -  9:10
3 час  9:30 - 10:00
4 час 10:10 - 10:40
5 час 10:50 - 11:20
6 час 11:30 - 12:00