Съобщение за организация на учебния процес от 15февруари 2021г. в СУ "Пейо Яворов"

14.02.2021 16:40

Уважаеми родители и ученици,

уведомяваме Ви, че учениците от начален етап ( 1-4 клас) продължават да се обучават присъствено.

Учениците от 7 и 12 клас ще се обучават присъствено до 17.02.2021 г.

Учениците от 8, 9 и 11 клас ще се обучават присъствено от 15.02.2021г.

Учениците от 5, 6 и 10 клас ще продължат да се обучават в ОЕРС, чрез платформата Teams.

 

Заповед тук >>