Съобщение за организация на учебния процес от 18 февруари/четвъртък/

15.02.2021 15:46

От четвъртък (18февруари)

 преминават в електронна среда 7 и 12 клас, 

а се връшат присъствено в училище 5 и 10 клас.