СЪОБЩЕНИЕ за организация на учебния процес от 22 ноември 2021г.

18.11.2021 17:26

Обучение в ОРЕС

22ноември 2021г. - Всички класове от I до XIIклас.

По график  от 23 ноември 2021г.  преминават ПРИСЪСТВЕНО следните класове:

 V, VII, VIII  клас - за периода от 23.11.2021г. до 26.11.2021г.

VI, IX, X ,XI и  XII  клас  - за периода от 29.11.2021г. до 03.12.2021г.

    Обучението се извършва в  MS TEAMS.