Съобщение за организация на учебния процес от 26април 2021г. в СУ "Пейо Яворов"

20.04.2021 13:17

         От  26 април (понеделник) 2021г.

 преминават в електронна среда всички ученици от 6, 7 и 10 клас .

       Ще се обучават  присъствено в училище  учениците от 5, 8, 9, 11 и 12 клас.

        Учениците 1 -4  клас са в присъствено обучение.