СЪОБЩЕНИЕ за родителите Национални програма за превенция на употребата на психоактивни вещества в училищна среда

13.11.2020 15:13

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПО НАРКОТИЧНИ ВЕЩЕСТВА – СЛИВЕН

ПРЕВАНТИВНО-ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

ул. „Д-р Константин Стоилов” 12, етаж 2; тел.; 044/662 358

Уважаеми  родители,

Информираме ви, че предстои въвеждане в училище на две национални програма  за превенция  на  употребата на психоактивни вещества в училищна среда.

1. Национална програма за превенция  на  употребата на психоактивни вещества в училищна среда за ученици 5-7 клас с кодово име „Живот“. Целите на програмата са:

-  изграждане на социални и лични умения на учениците от 5 до 7 клас;

 - промяна на нагласите им по отношение на  собственото здраве и утвърждаване на здравословен начин на живот;

- повишаване на информираността им относно причините, видовете и последиците от рисково поведение.

 

2. Национална програма за превенция употребата на наркотични вещества в училищна среда за ученици 8-11 клас „От връстници за връстници“. Целите на програмата са:

- предотвратяване употребата на психоактивни вещества;

- утвърждаване на здравословен начин на живот.

 

РАЗЧИТАМЕ НА ВАШЕТО СЪДЕЙСТВИЕ.