СЪОБЩЕНИЕ за родителска среща 1.клас

26.06.2018 11:52

НА  28.06.2018г.

/ЧЕТВЪРТЪК/

ще се проведе

родителска среща

за 1. клас    от 17:30ч.