СЪОБЩЕНИЕ за запознаване с писмените работи от ДЗИ в тридневен срок oт 08.06.2021г

08.06.2021 08:59

 

Уважаеми  зрелостници от СУ "Пейо Яворов",
уведомяваме ви,че в периода от 8.06.2021г. до 10.06.2021г. може 
да се запознаете с писмените си работи от ДЗИ.
 
Запознаването се извършва в сградата на училището в присъствие на член на училищната зрелостна комисия срещу представяне на документ за самоличност.