Съобщение

29.01.2021 11:15
Вторият учебен срок започва на 04.02.2021г. за всички ученици.
Учениците от начален етап ( I - IV клас) продължават да се обучават присъствено.
Учениците от VII , VIII и XII клас ще се обучават присъствено от 04.02.2021 г. до 17.02.2021 г.
Учениците от V, VI, IX, X и XI клас ще продължат да се обучават в ОЕРС, чрез платформата Teams.