Съобщение за свобни места в 8 клас за учебна 2023/2024г.

05.09.2023 11:03
  • 8клас - 1 свободно място 

Срок за подаване на документи:

8 септември 2023г., 12:00часа.

 

  • 8клас - 1 свободно място 

Срок за подаване на документи:

8 септември 2023г., 16:30часа.