СЪОБЩЕНИЕ

25.10.2019 10:07

С писмо на министъра 28.10.2019/понеделник/

 е обявен за неучебен, но присъствен ден!

Учениците да се явят в 10:00ч. в училище.