Списък с учебници 2021/2022г.

10.09.2021 10:30

Учебници за учебната 2021/2022 година

8. клас

Предмет

Издателство

Автори

Български език

БГ Учебник

 

Петя Маркова и колектив

Литература

БГ Учебник

 

Иван Инев и колектив

Христоматия

БГ Учебник

Иван Инев и колектив

Математика

„Архимед”

 

Английски езикTeen Zone A1 CEF

Просвета 1945

Десислава Петкова

Цветелена Таралова

Биология и здравно образование

„Педагог 6”

Н. Цанова, С. Томова, Петър Райчев, Н. Райчева, И. Хаджиали

Химия и опазване на околната среда

Педагог 6

 

История и цивилизации

 

„Просвета София”

Борислав Гавраилов, Кирил Славчев, Бистра Стоименова

Физика и астрономия

„Булвест 2000”

 

 

 

М. Максимов

 

 

 

География и икономика

„Просвета София”

С. Дерменджиева

Философия

Педагог

 

Галя Герчева – Нестерова, Райна Димитрова, Румяна Тултукова

Изобразително изкуство

„Просвета София”

П. Цанев и колектив

Музика

„Просвета София”

 

 

Информационни технологии

ИК „Домино”

Иван Първанов, Людмил Бонев

Бизнес комуникация

Мартилен

Емилия Шаренска, Малка Ризова

Предприемачество

 

Мартилен

Кирил Тодоров

 

9. клас

Предмет

Издателство

Автори

Български език

БГ Учебник

Петя Маркова и колектив

Литература

БГ Учебник

Иван Инев и колектив

Христоматия

БГ Учебник

Иван Инев и колектив

Математика

„Архимед”

 

 

Английски език – Teen Zone A1

„Просвета”

 

Биология и здравно образование

„Педагог 6”

Н. Цанова,С. Томова

Химия и опазване на околната среда

„Педагог 6”

 

История и цивилизации

„Просвета София”

М. Груев, Борис Стоянов, Кирил Славчев, Явор Спиров

Философия

„Педагог -6 ”

Г. Несторова и колектив

Физика и астрономия

 

„Булвест 2000”

 

М. Максимов

География и икономика

„Просвета  София”

С. Дерменджиева

Изобразително изкуство

„Просвета София”

П. Цанев и колектив

Музика

„Изкуства”

М. Толедова

Информационни технологии

ИК „Домино”

Иван Първанов, Людмил Бонев

Обща теория на счетоводната отчетност

Мартилен

Любен Петров

 

 

10. клас

Предмет

Издателство

Автори

Български език

БГ Учебник

Петя Маркова и колектив

Литература

БГ Учебник

Иван Инев и колектив

Математика

Архимед

 

Английски езикTeen Zone А 1.2

„Просвета”

 

Информационни технологии

ИК „Домино”

И. Първанов

Биология и здравно образование

„Педагог 6”

Н. Цанова, С. Томова,

Химия и опазване на околната среда

„Педагог 6 ”

 

История и цивилизации

„Клет България” ЕООД – Булвест 2000

Искра Баева, Диляна Ботева, Петър Ангелов, Иван Тютюнджиев, П. Митев и други

Философия

 Педогог 6

Галя  Герчева, Райна Димитрова, Румяна Тултукова, Бойчо Бойчев

Физика и астрономия

Булвест 2000

М. Максимов

География и икономика

„Просвета – София” АД

С. Дерменджиева, П. Събева, Н. Попов

Музика

„Просвета София”

 

Изобразително изкуство

„Просвета София”

П. Цанев и колектив

Икономика

Мартилен

Цонка Лалева, Милена Първанова

Производствена практика - Счетоводство

Сборник с решени задачи Том 1

 

11. клас

Предмет

Издателство

Автори

Литература

Модул 2 и  Модул 4

 

 

Модул 1 и  Модул 3

 

БГ Учебник

 

 

БГ Учебник

 

Илияна Горанова и колектив

 

Илияна Горанова и колектив

Математика

Архимед

 

Райна Алашка, Мая Алашка и Пламен Паскалев

 

Домино

Иван Първанов

Информатика

Изкуства

Красимир Манев

Английски език - ЗП –  Real life upperintermеdiate – Pearson workbook

 

Английски език – Профил

Real life intermediate

Longman

 

 

 

Longman

 

 

 

 

 

Peter Moor

Sarah Cunningham

География и икономика

 

Модул 1

 

Модул 2

 

Модул 3

 

Модул 4

 

 

 

Булвест 2000

 

Просвета  1945

 

Булвест 2000

 

Просвета 1945

 

 

Румен Пенин

 

Петя Събева

 

Емилия Патарчанова

 

Петя Събева

Предприемачество профилирана подготовка – Модул 1 предприемачество и кариерно развитие

  • Модул 2  Пазарна икономика
  • Молуд 3 Стартиране на собствен бизнес

 

Образование 5.0

 

 

 

 

Образование 5. 0

 

Образование 5. 0

Милена Иванова

М. Делинешева

В. Радева

 

 

Д-р Джеймс Йоловски

М. Делинешева

 

Д-р Джеймс Йоловски

М. Делинешева

 

 

 

 

 

 

12. клас

Предмет

Издателство

Автори

Литература

БГ Учебник

Иван Инев и колектив

Български език

БГ Учебник

П. Маркова и колектив

Математика

„Архимед ”

 

 

Биология и здравно образование - ПП

Педагог 6

 

 

 

Георгарфия и икономика

 

Молуд 5

 

Модул 6

 

 

Булвест 2000

 

Булвест 2000

 

 

Емилия Патарчанова

 

Емилия Сарафова

Английски език – Jetstream B2.1

 

Просвета

 

     

Физика и астрономия –

 

Модул 4

 

 

Модул 5

 

 

Просвета София АД

 

 

Булвест 2000

 

 

В. Иванов

 

 

М. Максимов