Списък с учебници за ученици 2023/2024г.

12.09.2023 16:05

 

8. клас 

Предмет

Издателство

Автори

Български език

БГ Учебник 

Петя Маркова и колектив

Литература

БГ Учебник 

Иван Инев и колектив

Христоматия 

БГ Учебник

Иван Инев и колектив

Математика

„Архимед” 

 

Английски език – Teen Zone A1 

Просвета 1945

Десислава Петкова

Цветелена Таралова

Биология и здравно образование

„Педагог 6”

Н. Цанова и колектив

Химия и опазване на околната среда

Педагог 6

Митка Павлова и колектив

История и цивилизации

„Просвета 1945”

Борислав Гавраилов, Кирил Славчев 

Физика и астрономия

Клет, „Булвест 2000”


 

М. Максимов


 

География и икономика

„Просвета София”

С. Дерменджиева, Петя Събева

Изобразително изкуство

„Клет”, Анубис 

Бисер Дамянов, Огнян Занков, Анна Генчева

Музика

„Просвета 1945”

Лозанка Пейчева, Стефанка Георгие, Венцислав Димов и Милен Димитров

Информационни технологии 

ИК „Домино”

Иван Първанов, Людмил Бонев 

Бизнес комуникация 

Мартилен

 

Философия 

Педагог 6 

Галя Нестерова, Райа Димитрова и колектив

Предприемачество и мениджмънт 

Мартилен 

 
 
 
 

9. клас 

Предмет

Издателство

Автори

Български език

БГ Учебник 

Петя Маркова и колектив

Литература

БГ Учебник 

Иван Инев и колектив

Христоматия 

БГ Учебник

Иван Инев и колектив

Математика

„Архимед” 

 

Английски език – Teen Zone A2.1

„Просвета”

Десислава Петкова и Цветелина Таралова

Руски език – Привет!

А1 част 1 

Просвета София АД 

 

Биология и здравно образование

„Педагог 6”

Н. Цанова,С. Томова

Химия и опазване на околната среда

„Педагог 6” 

 

История и цивилизации

„Просвета 1945”

М. Груев, Борис Стоянов, Кирил Славчев

Физика и астрономия

 

„Клет”„Булвест 2000”

М. Максимов

География и икономика

„Клет”, Булвест 2000 

Румен Пенин 

Изобразително изкуство

„Клет”, Анубис 

Бисер Дамянов, Огнян Занков, Анна Генчева

Музика

„Изкуства”

Милка Толедова, Любомира Христова и Пепа Запрянова

Информационни технологии 

ИК „Домино”

 

Философия 

Педагог 6 

Галя Нестерова, Райна Димитрова и колектив 

Обща теория на счетоводната отчетност 

Мартилен 

Любен Петров 

Основи на счетоводството

Мартилен  

 

10. клас 

Предмет

Издателство

Автори

Български език

БГ Учебник 

Петя Маркова и колектив

Литература

БГ Учебник 

Иван Инев и колектив

Христоматия 

БГ Учебник

Албена Руневска

Математика

Архимед 

 

Английски език –  Real life intermediate 

Person 

Сара Канингам, Питър Мур 

Руски език – Привет!

А1 част 2

Просвета София АД 

 

Информационни технологии

ИК „Домино”

 

Биология и здравно образование

„Педагог 6” 

Н. Цанова, С. Томова, 

Химия и опазване на околната среда

„Педагог 6 ”

М. Павлова и др.

История и цивилизации

„Клет България” ЕООД – Булвест 2000

Искра Баева, Диляна Ботева, Петър Ангелов, 

Физика и астрономия

Булвест 2000 

М. Максимов

География и икономика

„Просвета – 1945”

С. Дерменджиева, П. Събева, Н. Попов

Музика

„Просвета 1945”

Лозанка Пейчева, Венцислав Димов, Милен Димитров и Даниела Костинкова

Изобразително изкуство

„Клет”, Анубис 

Бисер Дамянов, Анна Генчева, Анна Генова

Основи на правото 

Мартилен

 

Основи на счетоводството

Мартилен

 

Обща теория на статистиката

Мартилен

 

Икономика 

Мартилен 

Цонка Лалева, Милена Първанова 

Философия 

Педагог 6 

Галя Нестерова, Райна Димитрова и колектив

 

11. клас 

Предмет

Издателство

Автори

Български език

БГ Учебник 

Петя Маркова и колектив

Литература

БГ Учебник

 

Ив. Инев и колектив

Христоматия 

БГ Учебник

Албена Руневска

Математика

Архимед 

 

Английски език –  Real life intermediate

Person 

Сара Канингам, Питър Мур 

Руски език – Привет!

А2 част 1 

Просвета София АД 

 

 

Гражданско образование

 

Педагог 6 

Галя Нестерова, Станислава Минева и колектив 

Счетоводство на предприятието 

Горекс Прес 

 

Икономика на предприятието – I част

Мартилен

 

Работя в учебно предприятие 

Мартилен

 

Функционални и приложени програми 

Мартилен

 

 

12. клас 

Предмет

Издателство

Автори

Литература 

БГ Учебник 

Иван Инев и колектив

Български език 

БГ Учебник

П. Маркова и колектив

Христоматия 

БГ Учебник

Албена Руневска

Математика

„Архимед ”

 
     

Английски език –  Real life upper intermediate

Person

Сара Канингам, Питър Мур

Руски език – Привет!

А2 част 2 

Просвета София АД 

 

Гражданско образование 

Педагог 6 

Галя Нестерова, Станислава Минева и колектив

Функционални и приложени програми 

Мартилен

 

Икономика на предприятието 

Мартилен 

Димитър Дончев, Николай Щерев 

Маркетинг и реклама 

Мартилен 

Николай Щерев 

Счетоводство на предприятието

Горекс Прес

 
Учебници за учебната 2023/2024 година
8. клас
Предмет Издателство Автори
Български език БГ Учебник Петя Маркова и колектив
Литература БГ Учебник Иван Инев и колектив
Христоматия БГ Учебник Иван Инев и колектив
Математика „Архимед”
Английски език – Teen
Zone A1
 
Просвета 1945 Десислава Петкова
Цветелена Таралова
 
Биология и здравно
образование
 
„Педагог 6” Н. Цанова и колектив
 
Химия и опазване на
околната среда
 
Педагог 6 Митка Павлова и колектив
История и цивилизации „Просвета 1945” Борислав Гавраилов,
Кирил Славчев
Физика и астрономия Клет, „Булвест 2000” М. Максимов
 
География и икономика „Просвета София” С. Дерменджиева, Петя
 
Събева
 
Изобразително изкуство „Клет”, Анубис Бисер Дамянов, Огнян
Занков, Анна Генчева
Музика „Просвета 1945” Лозанка Пейчева,
Стефанка Георгие,
Венцислав Димов и Милен
Димитров
 
Информационни
технологии
 
ИК „Домино” Иван Първанов, Людмил
 
Бонев
 
Бизнес комуникация Мартилен
Философия Педагог 6 Галя Нестерова, Райа
Димитрова и колектив
 
Предприемачество и
мениджмънт
 
Мартилен
 
9. клас
Предмет Издателство Автори
Български език БГ Учебник Петя Маркова и колектив
Литература БГ Учебник Иван Инев и колектив
Христоматия БГ Учебник Иван Инев и колектив
Математика „Архимед”
Английски език – Teen
Zone A2.1
 
„Просвета” Десислава Петкова и
Цветелина Таралова
 
Руски език – Привет!
А1 част 1
 
Просвета София АД
 
Биология и здравно
образование
 
„Педагог 6” Н. Цанова,С. Томова
 
Химия и опазване на
околната среда
 
„Педагог 6”
 
История и цивилизации „Просвета 1945” М. Груев, Борис Стоянов,
 
Кирил Славчев
Физика и астрономия „Клет”„Булвест 2000” М. Максимов
 
География и икономика „Клет”, Булвест 2000 Румен Пенин
Изобразително изкуство „Клет”, Анубис Бисер Дамянов, Огнян
Занков, Анна Генчева
Музика „Изкуства” Милка Толедова,
Любомира Христова и
Пепа Запрянова
 
Информационни
технологии
 
ИК „Домино”
 
Философия Педагог 6 Галя Нестерова, Райна
Димитрова и колектив
 
Обща теория на
счетоводната отчетност
 
Мартилен Любен Петров
 
Основи на счетоводството Мартилен
10. клас
Предмет Издателство Автори
Български език БГ Учебник Петя Маркова и колектив
Литература БГ Учебник Иван Инев и колектив
Христоматия БГ Учебник Албена Руневска
Математика Архимед
Английски език – Real life
intermediate
 
Person Сара Канингам, Питър Мур
 
Руски език – Привет!
А1 част 2
 
Просвета София АД
 
Информационни
технологии
 
ИК „Домино”
 
Биология и здравно
образование
 
„Педагог 6” Н. Цанова, С. Томова,
 
Химия и опазване на
околната среда
 
„Педагог 6 ” М. Павлова и др.
 
История и цивилизации „Клет България” ЕООД –
 
Булвест 2000
 
Искра Баева, Диляна
Ботева, Петър Ангелов,
 
Физика и астрономия Булвест 2000 М. Максимов
География и икономика „Просвета – 1945” С. Дерменджиева, П.
Събева, Н. Попов
Музика „Просвета 1945” Лозанка Пейчева,
Венцислав Димов, Милен
Димитров и Даниела
Костинкова
 
Изобразително изкуство „Клет”, Анубис Бисер Дамянов, Анна
Генчева, Анна Генова
 
Основи на правото Мартилен
Основи на счетоводството Мартилен
Обща теория на
статистиката
 
Мартилен
 
Икономика Мартилен Цонка Лалева, Милена
 
Първанова
 
Философия Педагог 6 Галя Нестерова, Райна
Димитрова и колектив
 
11. клас
Предмет Издателство Автори
Български език БГ Учебник Петя Маркова и колектив
Литература БГ Учебник Ив. Инев и колектив
 
Христоматия БГ Учебник Албена Руневска
Математика Архимед
Английски език – Real life
intermediate
 
Person Сара Канингам, Питър Мур
 
Руски език – Привет!
А2 част 1
 
Просвета София АД
 
Гражданско образование Педагог 6
 
Галя Нестерова,
Станислава Минева и
колектив
 
Счетоводство на
предприятието
 
Горекс Прес
 
Икономика на
предприятието – I част
 
Мартилен
 
Работя в учебно
предприятие
 
Мартилен
 
Функционални и
приложени програми
 
Мартилен
 
12. клас
Предмет Издателство Автори
Литература БГ Учебник Иван Инев и колектив
Български език БГ Учебник П. Маркова и колектив
Христоматия БГ Учебник Албена Руневска
Математика „Архимед ”
 
Английски език – Real life
upper intermediate
 
Person Сара Канингам, Питър Мур
 
Руски език – Привет!
А2 част 2
 
Просвета София АД
 
Гражданско образование Педагог 6 Галя Нестерова,
Станислава Минева и
колектив
 
Функционални и
приложени програми
 
Мартилен
 
Икономика на
предприятието
 
Мартилен Димитър Дончев, Николай
 
Щерев
Маркетинг и реклама Мартилен Николай Щерев
Счетоводство на
предприятието
 
Горекс ПресУчебници за учебната 2023/2024 година
8. клас
Предмет Издателство Автори
Български език БГ Учебник Петя Маркова и колектив
Литература БГ Учебник Иван Инев и колектив
Христоматия БГ Учебник Иван Инев и колектив
Математика „Архимед”
Английски език – Teen
Zone A1
 
Просвета 1945 Десислава Петкова
Цветелена Таралова
 
Биология и здравно
образование
 
„Педагог 6” Н. Цанова и колектив
 
Химия и опазване на
околната среда
 
Педагог 6 Митка Павлова и колектив
История и цивилизации „Просвета 1945” Борислав Гавраилов,
Кирил Славчев
Физика и астрономия Клет, „Булвест 2000” М. Максимов
 
География и икономика „Просвета София” С. Дерменджиева, Петя
 
Събева
 
Изобразително изкуство „Клет”, Анубис Бисер Дамянов, Огнян
Занков, Анна Генчева
Музика „Просвета 1945” Лозанка Пейчева,
Стефанка Георгие,
Венцислав Димов и Милен
Димитров
 
Информационни
технологии
 
ИК „Домино” Иван Първанов, Людмил
 
Бонев
 
Бизнес комуникация Мартилен
Философия Педагог 6 Галя Нестерова, Райа
Димитрова и колектив
 
Предприемачество и
мениджмънт
 
Мартилен
 
9. клас
Предмет Издателство Автори
Български език БГ Учебник Петя Маркова и колектив
Литература БГ Учебник Иван Инев и колектив
Христоматия БГ Учебник Иван Инев и колектив
Математика „Архимед”
Английски език – Teen
Zone A2.1
 
„Просвета” Десислава Петкова и
Цветелина Таралова
 
Руски език – Привет!
А1 част 1
 
Просвета София АД
 
Биология и здравно
образование
 
„Педагог 6” Н. Цанова,С. Томова
 
Химия и опазване на
околната среда
 
„Педагог 6”
 
История и цивилизации „Просвета 1945” М. Груев, Борис Стоянов,
 
Кирил Славчев
Физика и астрономия „Клет”„Булвест 2000” М. Максимов
 
География и икономика „Клет”, Булвест 2000 Румен Пенин
Изобразително изкуство „Клет”, Анубис Бисер Дамянов, Огнян
Занков, Анна Генчева
Музика „Изкуства” Милка Толедова,
Любомира Христова и
Пепа Запрянова
 
Информационни
технологии
 
ИК „Домино”
 
Философия Педагог 6 Галя Нестерова, Райна
Димитрова и колектив
 
Обща теория на
счетоводната отчетност
 
Мартилен Любен Петров
 
Основи на счетоводството Мартилен
10. клас
Предмет Издателство Автори
Български език БГ Учебник Петя Маркова и колектив
Литература БГ Учебник Иван Инев и колектив
Христоматия БГ Учебник Албена Руневска
Математика Архимед
Английски език – Real life
intermediate
 
Person Сара Канингам, Питър Мур
 
Руски език – Привет!
А1 част 2
 
Просвета София АД
 
Информационни
технологии
 
ИК „Домино”
 
Биология и здравно
образование
 
„Педагог 6” Н. Цанова, С. Томова,
 
Химия и опазване на
околната среда
 
„Педагог 6 ” М. Павлова и др.
 
История и цивилизации „Клет България” ЕООД –
 
Булвест 2000
 
Искра Баева, Диляна
Ботева, Петър Ангелов,
 
Физика и астрономия Булвест 2000 М. Максимов
География и икономика „Просвета – 1945” С. Дерменджиева, П.
Събева, Н. Попов
Музика „Просвета 1945” Лозанка Пейчева,
Венцислав Димов, Милен
Димитров и Даниела
Костинкова
 
Изобразително изкуство „Клет”, Анубис Бисер Дамянов, Анна
Генчева, Анна Генова
 
Основи на правото Мартилен
Основи на счетоводството Мартилен
Обща теория на
статистиката
 
Мартилен
 
Икономика Мартилен Цонка Лалева, Милена
 
Първанова
 
Философия Педагог 6 Галя Нестерова, Райна
Димитрова и колектив
 
11. клас
Предмет Издателство Автори
Български език БГ Учебник Петя Маркова и колектив
Литература БГ Учебник Ив. Инев и колектив
 
Христоматия БГ Учебник Албена Руневска
Математика Архимед
Английски език – Real life
intermediate
 
Person Сара Канингам, Питър Мур
 
Руски език – Привет!
А2 част 1
 
Просвета София АД
 
Гражданско образование Педагог 6
 
Галя Нестерова,
Станислава Минева и
колектив
 
Счетоводство на
предприятието
 
Горекс Прес
 
Икономика на
предприятието – I част
 
Мартилен
 
Работя в учебно
предприятие
 
Мартилен
 
Функционални и
приложени програми
 
Мартилен
 
12. клас
Предмет Издателство Автори
Литература БГ Учебник Иван Инев и колектив
Български език БГ Учебник П. Маркова и колектив
Христоматия БГ Учебник Албена Руневска
Математика „Архимед ”
 
Английски език – Real life
upper intermediate
 
Person Сара Канингам, Питър Мур
 
Руски език – Привет!
А2 част 2
 
Просвета София АД
 
Гражданско образование Педагог 6 Галя Нестерова,
Станислава Минева и
колектив
 
Функционални и
приложени програми
 
Мартилен
 
Икономика на
предприятието
 
Мартилен Димитър Дончев, Николай
 
Щерев
Маркетинг и реклама Мартилен Николай Щерев
Счетоводство на
предприятието
 
Горекс Прес