СУ „П. К. Яворов“ Сливен е домакин на XIV Национална олимпиада по гражданско образование

07.05.2021 09:31
На 8 май 2021 г. в Сливен ще се проведе националния кръг на XIVНационална олимпиада по гражданско образование, съобщиха от Регионалният инспекторат.
Домакин на престижното събитие е СУ „П. К. Яворов“ – гр. Сливен.
Националната олимпиадата по гражданско образование има за цел да изгради и развие граждански умения и нагласи сред учениците; да стимулира тяхното отговорно поведение в обществения живот; да им предостави възможност за творческа изява и развитие на практически умения и компетентности в областтана гражданското образование.
Организацията и провеждането на олимпиадата по гражданско образование се осъществява от Министерство на образованието и науката съвместно с Регионално управление на образованието – Сливен и СУ „П. К. Яворов“ – гр. Сливен.