СУ "Пейо Яворов" се включва в SELFIE

17.12.2018 08:21

Какво е SELFIE?

SELFIE е безплатен онлайн инструмент, който помага на училищата да оценят как използват цифровите технологии за иновативно и ефективно обучение. С училището SELFIE училищата могат да направят моментна снимка за това, къде стоят в използването на цифровите технологии, като възприемат възгледите на учителите, студентите и училищните лидери. Този процес на самооценка може да помогне за започване на диалог в рамките на училището относно потенциалните области за подобрение. SELFIE също така позволява на училището да наблюдава напредъка си във времето.