СУ „Пейо Яворов“ - Сливен ОБЯВЯВА

20.05.2019 08:36

тук>>

На основание чл. 259, ал. 1 от ЗПУО, чл. 14, ал.1 и ал. 2 от Закона за общинската собственост и чл. 53