Трета поправителна сесия ОКТОМВРИ

26.09.2019 12:36
На основание чл. 259, ал. 1 от ЗПУО, чл. 28, чл. 29 б, г и чл. 40 от Наредба  № 3/15.04.2003 г. за системата за оценяване, чл. 34, ал. 6, чл. 38, ал. 1, т. 1 и чл. 40  от Наредба № 11/01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците и във връзка с писмо  №9105-317/20.09.2019 г. на министъра на образованието и науката Директора  ОПРЕДЕЛЯ
 
Ред и организация за провеждане на трета поправителна  сесия за учебната 2018/2019 г. - м. октомври
 • Дата и час
  Учебен предмет
  Вид на изпита
  Продължителност
  Кабинет
  1.
  07.10.
  2019г.
  Български език и литература
  писмен
  3 ч.
  307