Ученическа униформа СРЕЩА С РОДИТЕЛИ

07.11.2017 16:33

На 9. 11.2017г. /четвъртък/ от 9.00 до 18.00 часа 10.11.2017 - 7:30 - 13:00 в СУ "П. К. Яворов"

всички родители и ученици, заявили ученически униформи,

могат да ги получат от представители на фирмата производител,

а незаявилите - да направят поръчка.