Ученическа униформа СРЕЩА С РОДИТЕЛИ

25.08.2017 16:14

На 4. и 5. септември от 9.00 до 17.00 часа в СУ "П. К. Яворов"

всички родители и ученици, заявили ученически униформи,

могат да ги получат от представители на фирмата производител,

а незаявилите - да направят поръчка.

На 4. и 5. септември от 9.00 до 17.00 часа в СУ "П. К. Яворов" всички родители и ученици, заявили ученически униформи, могат да ги получат от представители на фирмата производител, а незаявилите - да направят поръчка.