Ученичка от 12 б клас спечели Национално състезание по БИЗНЕС ИНФОРМАТИКА

18.11.2022 10:25

Журито включваше трима преподаватели от катедра „Бизнес информатика“ – проф. д-р Красимир Шишманов, гл. ас. д-р Емил Цанов, гл. ас. д-р Асен Божиков и един специалист от практиката – Александрина Биралчанова, Business Intelligence Analyst в глобална IT компания. То остана много удовлетворено от презентациите на всички участници и след продължително събеседване достигна до следното крайно класиране:

Място Участник Училище Град Точки
1 Хабибе Шахидинова Ахмедова СУ „Пейо Яворов“ Сливен 32.00
2 Айдън Елез Кадир ПДТГ „Д. Хадживасилев“ Свищов 31.94
3 Тея Галинова Иванова ДФСГ „Интелект“ Плевен 31.81
4 Георги Евгениев Костадинов ДФСГ „Интелект“ Плевен 31.50
5 Дарина Николова Димитрова ПДТГ „Д. Хадживасилев“ Свищов 31.44