V Национален ученически конкурс "Ще обичам аз от сърце таз земя и тоз народ!

15.10.2021 17:39

СТАРТИРА ПЕТОТО ИЗДАНИЕ НА НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС „ЩЕ ОБИЧАМ АЗ ОТ СЪРЦЕ ТАЗ ЗЕМЯ И ТОЗ НАРОД”,

Скъпи ученици!
Уважаеми учители!
Стартира петото издание на Национален конкурс „Ще обичам аз от сърце таз земя и тоз народ”, организиран от Второ основно училище „ П.Р.Славейков” със съдействието на Община Стара Загора и РУО-Стара Загора.
За трета поредна година конкурсът е включен в Националния календар за изяви по интереси на децата и учениците за учебната 2021/2022г.
Очакваме Вашите творчески изяви в областта на литературата, фотографията, мултимедийните презентации и изобразителното изкуство до 31.01.2022 г.
Успех!

СТАРТИРА ПЕТОТО ИЗДАНИЕ НА НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС „ЩЕ ОБИЧАМ АЗ ОТ СЪРЦЕ ТАЗ ЗЕМЯ И ТОЗ НАРОД”,

Скъпи ученици!
Уважаеми учители!
Стартира петото издание на Национален конкурс „Ще обичам аз от сърце таз земя и тоз народ”, организиран от Второ основно училище „ П.Р.Славейков” със съдействието на Община Стара Загора и РУО-Стара Загора.
За трета поредна година конкурсът е включен в Националния календар за изяви по интереси на децата и учениците за учебната 2021/2022г.
Очакваме Вашите творчески изяви в областта на литературата, фотографията, мултимедийните презентации и изобразителното изкуство до 31.01.2022 г.
Успех!