В Средно училище „Пейо Яворов” в Сливен беше открит клуб „Кариера”

01.03.2017 19:59

IMG_20170301_091142

Днес /1 март 2017г./ се състоя официалното откриване на клуб „Кариера” и открит урок с ученици по темата за професионалното им ориентиране. Дейностите се осъществяват по проект на МОН „Система за кариерно ориентиране в училищното образование”. Работата по проекта е започнала през м. октомври 2016 година.

Лентата прерязаха Соня Найденова  – експерт в МОН и координатор на проекта, Милена Чолакова – директор на дирекция „Образование, култура и връзки с обществеността” в Община Сливен и директорът на училището Даниела Павлова.

Училището е едно от 42-те пилотни училища в цялата страна, които работят по проекта. През  тази учебна година са обхванати ученици от  12 паралелки (от I до XII клас). За реализирането на дейностите в училището е обзаведен и оборудван клуб „Кариера”, където те се обучават.

Програмата по кариерно ориентиране  е разработена, за да помогне на учениците да намерят отговор на много въпроси: Кой съм аз? Какви възможности имам? Кои са моите силни и слаби страни? Какъв искам да стана? Какво ще правя след завършване на образованието си? Какви стъпки да предприема, за да успея в живота?

Гости на откриването бяха още д-р Бисерка Михалева – началник на РУО – Сливен, ръководител на местния екип за съдействие и подкрепа на проекта, Весела Паскалева – старши експерт по организация на професионалното образование и координатор на местния екип, Бисерка Димитрова – ръководител на Центъра за кариерно образование /ЦКО/ в Сливен, Радина Байнашева – кариерен консултант в ЦКО Сливен.

От днес в училището заработи и училищна телевизия. Водещи и оператори направиха първите си репортажи и взеха интервюта по време  на открития урок в новия кабинет. Идеята е младите журналисти да бъдат винаги на точното място, да следват събитията, да отразяват всичко, което се случва в училището и извън него.