ВАКАНЦИИ

15.09.2011 18:35

Начало и край на ваканциите с изключение на лятната през учебната 2011/2012 година:

29.10.2011 г. – 01.11.2011 г. вкл.
есенна
24.12.2011 г. – 08.01.2012 г. вкл.
Коледна
23.02.2012 г. – 26.02.2012 г. вкл.
зимна
07.04.2012 г. – 16.04.2012 г. вкл.
пролетна и Великденска за І-ХІ клас
12.04.2012 г. – 16.04.2012 г. вкл.
пролетна и Великденска за  ХІІ клас
Неучебни дни:
21.05.2012 г. – ДЗИ по български език и литература и НВО в VII клас по български език и литература
23.05.2012 г. – Втори ДЗИ и НВО в VII клас по математика
25.05.2012 г. – Неучебен ден по повод Деня на българската просвета и култура и на славянската писменост
Начало на втория учебен срок на учебната 2011/2012 година:
07.02.2012 г.
Край на втория учебен срок на учебната 2011/2012 година:

24.05.2012 г. – I клас ( 13 учебни седмици )
31.05.2012 г. – II-IV клас (14 учебни седмици)
15.06.2012 г. – V-VIII клас ( 16 учебни седмици )
30.06.2012 г. – VIII клас (18 учебни седмици за паралелки с прием след завършен седми клас с интензивно изучаване на чужд език)
30.06.2012 г. – IX-XI клас (18 учебни седмици )
15.05.2012 г. – XII клас (13 учебни седмици)