Важно за седмокласниците!

15.05.2014 10:34

Учениците, които ще кандидатстват след 7 клас 

в Професионални гимназии,

при подаването на документи 

да представят и медицинско свидетелство.