Занимания по интереси ще стартират от месец октомври

27.09.2023 20:00
       Изборът на занимания по интереси се извършва чрез проучване на желанията на учениците въз основа на анкета.
      СУ "Пейо Яворов" предлага следните занимания за 2023/2024г
наименование
клас
Забавна математика
Математика
1
Шах клуб
1-4
Тенис на корт
1-4
Екопътешественици
6
Роботика
5 - 7
Бизнес информатика
11 -12
Акробатика
1 - 2
Отличници на НВО
7
Любознайковци -знам и мога
1
Млад предприемач
12