Записване на ученици в 8. клас

03.07.2018 19:09
Учениците, които са класирани   за паралелка  в  8. клас при 
 СУ "Пейо Яворов" могат да подават своите документи за ЗАПИСВАНЕ
от 04.07.2018г. до  06.07.2018 r.  включително.
Необходими документи:
-заявление до директора
  • -оригинал на свидетелството за завършено основно образование