ЗАПОЗНАВАНЕ С ИЗПИТНИ РАБОТИ ДЗИ 2024

07.06.2024 11:43
Уважаеми  зрелостници от СУ "Пейо Яворов",
уведомяваме ви, че на  10.06.24г., 11.06.24г.  и  12.06.24г. може 
да се запознаете с писмените си работи от ДЗИ.
 
 
  1. Ред и условия за запознаване на зрелостника в следващите три работни дни с оценената му изпитна работа от ДЗИ, сесия май-юни 2024 г., както следва:
На 10.06.2024 г. – от 13:00 ч. до 16:00 ч.
На 11.06.2024 г. – от 09:30 ч. до 12:00 ч. и от 12:30 ч.  до 16:00 ч.
На 12.06.2024 г. – от 10:00 ч. до 12:00 ч. и от 12:30 ч. до 16:00 ч. 
  1. Разглеждането на изпитните работи се извършва на сайта: resuts12.mon.bg срещу документ за самоличност и в присъствието на представители на училищната зрелостна комисия. 
  2. Влизането става с акаунта на училището: код по НЕИСПУО@edu.mon.bg