Запознаване с работите на учениците от НВО в 4 клас

08.06.2022 10:15
  1. Ред и условия за запознаване с оценените индивидуални писмени работи на учениците от IV клас от НВО по БЕЛ и по математика:

 

  • - място за запознаване с оценената индивидуална работа на ученика – ОУ „Елисавета Багряна“ – Сливен;
  • - График за запознаване – в периода от 08.06.2022 г. до 10.06.2022 г, включително, всеки работен ден от 9:00 ч. до 12:30 ч. и от 14:00 ч. до 17:00 ч.

 

2. Запознаването се извършва в присъствието на член на РКПОИР, който показва на екран изпитната работа на ученика, след което ученикът вижда сканираната и оценена изпитна работа с присъдени точки за всяка задача; сканираното изображение не може да бъде снимано, записвано, отпечатвано и изнасяно от залата; не се допуска разглеждане на други изпитни работи.