Заповед за избран заявител "Училищен плод" и "Училищно мляко"