Информационно-разяснителна кампания „Пази  горите  от пожар” и „Пази реколтата от пожар”

Информационно-разяснителна кампания „Пази горите от пожар” и „Пази реколтата от пожар”

                  

 

www.mvr.bg/gdpbzn

www.pojarna.com