Средно училище 

"Пейо Крачолов Яворов" - Сливен

Добре дошли в сайта!

News

Румъния по PROJECT : 2018 - 1-ES01- KA229-050505_3 "ERASMUS PLUS " "Let's tell your story"

23.10.2019 13:14

Родителски срещи

21.10.2019 07:40

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТИ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ГОДИШНА ОЦЕНКА НА УЧЕНИЦИ В САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ, РЕДОВНА СЕСИЯ – НОЕМВРИ НА УЧЕБНАТА 2019/2020 Г.

17.10.2019 11:30
тук>>

Участие в ЕВРОПЕЙСКАТА СЕДМИЦА НА КОДИРАНЕТО 5-10 октомври 2019г.

15.10.2019 11:50

Трета поправителна сесия ОКТОМВРИ

26.09.2019 12:36

РОДИТЕЛСКИ СРЕЩИ 2019/2020

12.09.2019 12:56
 

Списък с учебници за 2019/2020г.

12.07.2019 14:36

РЕД И УСЛОВИЯ, ПРИ КОИТО УЧЕНИЦИТЕ МОГАТ ДА СЕ ЗАПОЗНАЯТ С ИНДИВИДУАЛНИТЕ СИ РЕЗУЛТАТИ ОТ НВО ПО БЕЛ И ПО МАТЕМАТИКА ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 Г.

27.06.2019 09:00

График на дейностите по групи за периода юни-септември 2019г. ПРОЕКТ BG05M2OP001-2.011-0001 “Подкрепа за успех“

26.06.2019 10:56
повече>>

Обявление Схема „Училищен плод” и Схема „Училищно мляко“

20.06.2019 14:45
ОБЯВЛЕНИЯ
Бележки: 11 - 20 от 208
<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

 PROJECT : 2018 - 1-ES01- KA229-050505_3

Анкета

ДОВОЛНИ ЛИ СТЕ ОТ ОБУЧЕНИЕТО СИ?

ДА (278)
71%

НЕ (112)
29%

Общ брой на гласовете: 390