СУ  "Пейо Яворов" 

Считано от 4 януари 2021г. се възобновяват присъствени учебни занятия за учениците от 1 до 4 клас включително.

За учениците от 5 до 12 клас обучението ще се извършва в електронна среда от разстояние Teams.

News