ЕТИЧЕН КОДЕС

НА РАБОТЕЩИТЕ В СУ „П.К.ЯВОРОВ” 

     Етичният кодекс съдържа основните ценности и принципи, приемащи се за основополагащи и задължителни при изпълнение на служебната дейност на работещите в СУ”П.К.Яворов”.

     Етичният кодекс представя стандартите за етично поведение на работещите с деца в обучителен и възпитателен аспект.

Резултат с изображение за dokumenti