ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ДЕН  

1.3 Продължителност на часовете за всяка една от групите ЦОУД:

35 минути за:

  • І а клас
  • I б клас
  • ІІ а,б  клас 
  • ІІ в клас 

40 минути за:

  • ІІI а,б
  • Група ІІI а,в  
  • Група IV а,б
  • Група IV в, г

 

Седмично разписание на часовете за групите, включени в целодневна организация на учебния ден:

 

Час

 

Клас

Учебни часове – Целодневна организация на учебния ден

(ЦОУД)

 

1

Групи ЦОУД:

1 а клас

1 б  клас

2а клас

2б клас

понеделник

вторник

сряда

четвъртък

Организиран отдих и физическа активност. Обяд

12.15 – 12.50

2

Организиран отдих и физическа

активност

12.50 - 13.25

3

Самоподготовка

13.25 – 14.00

4

Самоподготовка

14.10 – 14.45

5

Занимания по интереси

15.05 – 15.40

6

Занимания по интереси

15.50 – 16.25

 

 

 

 

1

 

Групи ЦОУД:

 

1 а клас

1 б  клас

 

петък

Организиран отдих и физическа активност. Обяд

11,30-12,05

2

Организиран отдих и физическа

активност

12,05-12,40

3

Самоподготовка

12,40-13,15

4

Самоподготовка

13,25-14,00

5

Занимания по интереси

14,20-14,55

6

Занимания по интереси

15,05-15,40

 

 

 

 

1

 

Групи ЦОУД:

 

2 а клас

2 б  клас

 

петък

Организиран отдих и физическа активност. Обяд

12.15 – 12.50

2

Организиран отдих и физическа

активност

12.50 - 13.25

3

Самоподготовка

13.25 – 14.00

4

Самоподготовка

14.10 – 14.45

5

Занимания по интереси

15.05 – 15.40

6

Занимания по интереси

15.50 – 16.25

 

 

 

 

1

Групи ЦОУД:

3 а клас

3 б  клас

 

понеделник

вторник

сряда

четвъртък

Организиран отдих и физическа активност. Обяд

13.10 – 13,50

2

Организиран отдих и физическа

активност

13,50 – 14.30

3

Самоподготовка

14.30 – 15.10

4

Самоподготовка

15.20– 16.00

5

Занимания по интереси

16.10 – 16,50

6

Занимания по интереси

16.55 – 17.35

 

 

 

 

1

 

Групи ЦОУД:

 

3 а клас

3 б  клас

 

петък

Организиран отдих и физическа активност. Обяд

12.20 – 13.00

2

Организиран отдих и физическа

активност

13.00 - 13.40

3

Самоподготовка

13.50 – 14.30

4

Самоподготовка

14.40 – 15.20

5

Занимания по интереси

15.25 – 16.05

6

Занимания по интереси

16.05 – 16.45

 

1

Групи ЦОУД:

 

4а клас

4бклас

понеделник

вторник

сряда

четвъртък

Организиран отдих и физическа активност. Обяд

13.20 – 14.00

2

Организиран отдих и физическа активност

14.00 – 14.40

3

Самоподготовка

14.50 – 15.30

4

Самоподготовка

15.40– 16.20

5

Занимания по интереси

16.25 – 17.05

6

Занимания по интереси

17.05 – 17.45

 

1

 Групи ЦОУД:

 

4а клас

4бклас

 

Петък

Организиран отдих и физическа активност. Обяд

12.30 – 13.10

2

Организиран отдих и физическа активност

13.10 - 13.50

3

Самоподготовка

14.00 – 14.40

4

Самоподготовка

14.50 – 15.30

5

Занимания по интереси

15.35 – 16.15

6

Занимания по интереси

16.15 – 16.55

 

 

 

 

ГРАФИК ЗА ОБЕДНОТО ХРАНЕНЕ НА УЧЕНИЦИТЕ:

 

 При 5 учебни часа за  I и II клас:             При 4 учебни часа  за I и II клас:       

 

  I клас – 12. 25 часа                                                        I клас – 11.40 часа

 

 II клас – 12. 40 часа                                                        II клас – 11.55 часа                                                                                                                                                                                                                                                                

                                         

 

При 6 учебни часа за III и IV клас:                         При 5 учебни часа за III и IV клас:                       

 

III клас – 13.15 часа                                                     III клас -   12.30 часа

 

IV клас – 13.30 часа                                                    IV клас -   12.45 часа

 

 

2.ГРАФИК  ЗА  ФАКУЛТАТИВНИТЕ УЧЕБНИ ЧАСОВЕ:

 

Клас

Предмети

Хорариум

Ден, час и място за провеждане

 

III – V

 

 

Народни танци

 

 

 

2 уч. Часа/ седмично

 

64 уч.ч./ годишно

понеделник и сряда

16,00 – 16,40

кабинет хореография / физкултурен салон

 

 

 

3. КОНСУЛТАЦИИ ПО УЧЕБНИТЕ ПРЕДМЕТИ –  съгласно график за консултациите

 

4. ЧАСОВЕ ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА СПОРТНИ ДЕЙНОСТИ  – по график, отразен в седмичното разписание

 

 

Графиците са приети  на ПС от 14.09.2019г. (протокол №12).