ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ДЕН  

ДНЕВЕН РЕЖИМ – НАЧАЛЕН ЕТАП

ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 г.

НАЧАЛО НА УЧЕБНИЯ ДЕН:

I клас – 8.30 ч

II клас – 8.30 ч

III клас – 8.20 ч

IV клас – 8.10 ч

 

Учебен час

 

I  и II клас

 

Учебен час

 

III клас

 

Учебен час

IV клас

 

1

8.30 – 9.05

1

8.20 - 9.00

1

8.10 – 8.50

 

Голямо междучасие

9.05 – 9.25

2

9.10 – 9.50

2

9.00 – 9.40

2

9.25 – 10.00

 

Голямо междучасие

9.50 - 10.10

3

 

9.50 – 10.30

3

10.10 – 10.45

3

 

10.10 – 10.50

 

 

Голямо междучасие

10.30 – 10.50

4

10.55 – 11.30

4

11.00 – 11.40

4

10.50 – 11.30

5

11.40 – 12.15

5

11.50 – 12.30

5

11.40 – 12.20

 

 

6

12.40 – 13.20

6

12.30 – 13.10