Специалност 

"Икономическо информационно осигуряване"

Професия "Оператор информационно осигуряване"
с  придобиване на втора степен на професионална квалификация
 
 Професионално направление
 "ПРИЛОЖНА ИНФОРМАТИКА"
  без интензивно и без разширено изучаване на чужд език

 

1 паралелка – 26 ученици 

График за дейностите по приемането на ученици след завършено основно образование в неспециализираните училища за учебната 2024/ 2025г. на места по държавен план-прием съгласно

 НАРЕДБА № 10 от 01.09.2016 г. за организацията на дейностите в училищното образование

Комисията по прием на ученици  в СУ "Пейо Яворов" ще работи всеки ден.

от 8:00ч. до 16:30ч. 

ИНФОРМАЦИОННА БРОШУРА  >> Информация за специалността 

Как да пресметна своя бал

 1. Оценката от НВО по Български език и литература( умножена по три)
 2. Оценката от НВО по Математика
 3. Оценката по Компютърно моделиране и ИТ (свидетелството за основно образование)
 4. Оценката по География и икономика (свидетелството за основно образование)

 

Ние предлагаме

 1.  Модерно оборудвани кабинети за специална подготовка
 2.  Устройства за всяко дете, ползвани и у дома
 3.  Онлайн контакт в реално време на всеки ученик с учител
 4.  Модерен подход -Модел 1:1 организация на учебния процес

 

При прилагане на модела ученици и учители:
 

 •   имат персонален преносим компютър и постоянен достъп до интернет;
 •   учат, работят и общуват в групи, както в класната стая, така и извън нея;
 •   създават продукти, в които се използват знанията и уменията им от различните учебни предмет

Подаването на заявление за участие в първи етап на класиране е еднократно и може да бъде извършено по електронен път или на хартиен носител чрез посещение в едно от разкритите училища-гнезда:

В област Сливен се извършва в следните училища-гнезда:

 • Основно училище „Д-р Иван Селимински” – Сливен;
 • Основно училище „Елисавета Багряна“ – Сливен;
 • Основно училище „Христо Ботев“ – Сливен;
 • Начално училище „Св. Паисий Хилендарски” – Нова Загора;
 • СУ „Георги Ст. Раковски“ – Котел;
 • СУ „Неофит Рилски“ – Твърдица.

Не е направено разпределение на посочените училища по райони, общини или друг признак. Всяко от тях може да бъде посетено и използвано по избор на учениците и на родителите им, за тяхно удобство.