Специалност  "Икономическо информационно осигуряване"

Професия "Оператор информационно осигуряване"
с  придибиване на втова степен на професионална квалификация
 
                                      Професионално направление "ПРИЛОЖНА ИНФОРМАТИКА"
                                           без интензивно и без разширено изучаване на чужд език

 

1 паралелка – 26 ученци