След 7 клас 

 

Профил "Предприемачески"

Английски език, втори чужд език – Руски език
 

—1 паралелка – 26 ученици 
Профилиращи предмети
—  Предприемачество;

—  Информационни технологии;

Балообразуващи оценки
—оценка от свидетелството за 7кл.-  Български език и литература,Информационни технологии
 

 

 

Профил "Софтуерни и хардуерни науки"

без разширено и без интензивно  изучаване  на чужд език

Английски език, втори чужд език – Руски език
 

—1 паралелка – 26 ученици 
Профилиращи предмети
—Български език и литература,
—Информационни технологии;

Балообразуващи оценки
3 x изпит Български език и литература- НВО
1 х изпит Математика- НВО
—оценка от свидетелството за 7кл. по Математика 
—оценка от свидетелството за 7кл. по Информационни технологии