Специалност 

"Икономическо информационно осигуряване"

Професия "Оператор информационно осигуряване"
с  придобиване на втора степен на професионална квалификация
 
 Професионално направление
 "ПРИЛОЖНА ИНФОРМАТИКА"
  без интензивно и без разширено изучаване на чужд език

 

1 паралелка – 26 ученици 

График за дейностите по приемането на ученици след завършено основно образование в неспециализираните училища за учебната 2024/ 2025г. на места по държавен план-прием съгласно

 НАРЕДБА № 10 от 01.09.2016 г. за организацията на дейностите в училищното образование

Комисията по прием на ученици  в СУ "Пейо Яворов" ще работи всеки ден.

от 8:00ч. до 16:30ч. стая 101

Уведомяваме седмокласниците и родителите им, че документи за приемане на ученици в VІІІ клас  ще се подават в периода юли 2024г. Подаването на заявление за участие в първи етап на класиране е еднократно и може да бъде извършено по електронен път или на хартиен носител чрез посещение в едно от разкритите училища-гнезда, а именно:

  • Основно училище „Д-р Иван Селимински” – Сливен;
  • Основно училище „Елисавета Багряна“ – Сливен;
 
 

Не е направено разпределение на посочените училища по райони, общини или друг признак. Всяко от тях може да бъде посетено и използвано по избор на учениците и на родителите им, за тяхно удобство.