2020/2021                                         

  • 3 паралелки  по 22 ученици  -  1. клас    
  •   с  ЦДО  /целодневна организация на учебния процес/

 

 

Началото започва оттук...

Първите стъпки в необятната страна на знанието  

се правят под ръководството на високо-квалифицирани

и отдадени на работата си педагози,

в модерна и уютна обстановка.