2019/2020                                          

  • 4 паралелки  по 24 ученици  - 1. клас      с  ЦДО/целодневна организация на учебния процес/

 

 

Началото започва оттук...

Първите стъпки в необятната страна на знанието  

се правят под ръководството на високо-квалифицирани

и отдадени на работата си педагози,

в модерна и уютна обстановка.