ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ДЕН

1.ГРАФИК НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС ЗА ВТОРИ СРОК НА УЧЕБНАТА 2023/2024 Г.

 

1.1 НАЧАЛЕН ЕТАП  (целодневно обучение)

НАЧАЛО НА УЧЕБНИЯ ДЕН:     I,  II клас – 8.20 ч.     III, IV  клас – 8.10 ч.

 

Учебен час

 

I  и II клас

Учебен час

      

    III и IV клас

1

8.20 – 8.55

1

8.10 -  8,50

 

Голямо междучасие- 20 мин.

8.55 – 9.15

2

9.00 – 9.40

2

9.15 – 9.50

 

Голямо междучасие- 20 мин.

9.40 - 10.00

3

10.00 – 10.35

3

10.00 – 10.40

4

10.45 – 11.20

4

10,50 – 11,30

5

11.30 – 12.05

5

11.40 – 12.20

 

 

6

12.30 – 13.10

 

 

1.2 ПРОГИМНАЗИАЛЕН И ГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП (едносменно обучение)

 

V – XII  клас

Пореден час

Начало / край

1

8.00 – 8.40

2

8.50 – 9.30

Голямо междучасие

20 минути

3

9.50 – 10.30

4

10.40 – 11.20

5

11.30 – 12.10

6

12.20 – 13.00

7

13.05 – 13,45

 

1.3 ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ЧАСОВЕТЕ ЗА ВСЯКА ОТ ГРУПИТЕ  ЦОУД:

 

35 минути за:                                                                                  40 минути за:

Група І а клас                                                                                   Група ІІI а,в

Група I б клас                                                                                   Група ІІI б

Група I в клас                                                                                  Група IV а,б,в

Група II а,б

Група II б,в

 

 

Седмично разписание на часовете за групите, включени в целодневна организация на учебния ден:

Час

Клас

Учебни часове – целодневна организация

1

1 клас от понеделник до четвъртък включително и 2 клас от понеделник  до сряда – задължителни учебни часове – 5 часа

Организиран           отдих  и

физическа активност. Обяд

12:05 - 12:40

2

Организиран           отдих  и

физическа активност.

12:40 – 13:15

3

Самоподготовка

13:15 - 13:50

4

Самоподготовка

14:00 – 14:35

5

Занимания по интереси

14:55 – 15:30

6

Занимания по интереси

15:40 – 16:15

 

 

 

 

1

1 клас

петък  – задължителни        учебни часове – 4 часа

Организиран           отдих  и

физическа активност. Обяд

11:20 – 11:55

2

Организиран           отдих  и

физическа активност.

12:05 – 12:40

3

Самоподготовка

12:50 – 13:25

4

Самоподготовка

13:35 – 14:10

5

Занимания по интереси

14:30 – 15:05

6

Занимания по интереси

15:15 – 15:50

 

 

 

 

1

ГРУПИ 2 А, Б клас  ЦОУД в четвъртък и  в петък - 6 часа

Организиран           отдих  и

физическа активност. Обяд

12:50 – 13:25

2

Организиран           отдих  и

физическа активност.

13:25 – 14:00

3

Самоподготовка

14:00 – 14:35

4

Самоподготовка

14:45 – 15:20

5

Занимания по интереси

15:40 –    16:15

6

Занимания по интереси

16:25 –     17:00

 

 

 

 

1

3 и 4 клас

от понеделник до четвъртък – задължителни учебни часове – 6 часа

Организиран           отдих  и

физическа активност. Обяд

13:10 – 13:50

2

Организиран           отдих  и

физическа активност.

13:50 – 14:30

3

Самоподготовка

14:30 –    15:10

4

Самоподготовка

15:20 – 16:00

5

Занимания по интереси

16:20 –    17:00

6

Занимания по интереси

17:05 –  17:45

 

 

 

 

1

3 и 4 клас

петък  –задължителни         учебни часове – 5 часа

Организиран           отдих  и

физическа активност. Обяд

12:20 –  13:00

2

Организиран           отдих  и

физическа активност.

13:00 -   13:40

3

Самоподготовка

13:40 –   14:20

4

Самоподготовка

14:30 –  15:10

5

Занимания по интереси

15:30 –  16:10

6

Занимания по интереси

16:15 – 16:55

 

 

2. ГРАФИК  ЗА  ФАКУЛТАТИВНИТЕ УЧЕБНИ ЧАСОВЕ (ФУЧ):

 

Клас

 

Предмети

 

Хорариум

 

Ден, час и място за провеждане

 

I а,б,в

 

 

 

 

Народни танци

 

 

2 уч. часа/ седмично

64 уч.ч./ годишно

 

Вторник

15,40 – 16.15

Четвъртък

15.05 – 15.40

кабинет хореография / физкултурен салон / уч. двор

 

Стенография

 

1 уч. час/ седмично

36 уч.ч./ годишно

 

Петък

13,20

Кабинет 01

II а

 

Музика

 

1 уч. час/ седмично

32 уч.ч./ годишно

 

Четвъртък

12,15-12,50

Кабинет 201

II б

 

 

 

 

II в

 

Изобразително изкуство

 

 

Изобразително изкуство

 

1 уч. час/ седмично

32 уч.ч./ годишно

 

 

1 уч. час/ седмично

32 уч.ч./ годишно

 

Четвъртък

12,15-12,50

Кабинет 202

 

Петък

12,15-12,50

Кабинет 203

 

III а,б,в

 

Народни танци

 

2 уч. часа/ седмично

64 уч.ч./ годишнo

 

Вторник и четвъртък

16,20 – 17,00

кабинет хореография / физкултурен салон / уч. двор

 

 

V а,б,в

 

Народни танци

 

2 уч. часа/ седмично

68 уч.ч./ годишнo

 

Вторник 13,55 – 14,35

Вторник 14,45 – 15,25

кабинет хореография / физкултурен салон / уч. двор

 

 

IXa

 

БЕЛ

 

1 уч. час/ седмично

36 уч.ч./ годишно

 

Вторник

13,55 -  14,35

Кабинет 306

 

 

 

Xa

 

БЕЛ

 

 

 

Стенография

1 уч. час/ седмично

36 уч.ч./ годишно

 

 

1 уч. час/ седмично

36 уч.ч./ годишно

 

Понеделник

13,55 -  14,35

Кабинет 306

 

Петък

13,05 – 13,45

Кабинет 402

XIa

 

БЕЛ

1 уч. час/ седмично

36 уч.ч./ годишно

 

Четвъртък

13,55 -  14,35

Кабинет 306

 

 

 

XIIa

 

БЕЛ

 

 

 

Облачни технологии – Iгр.

 

Облачни технологии – IIгр.

1 уч. час/ седмично

29 уч.ч./ годишно

 

 

1 уч. час/ седмично

29 уч.ч./ годишно

 

1 уч. час/ седмично

29 уч.ч./ годишно

 

Понеделник

13.05 – 13,45

Кабинет 404

 

Понеделник

13,55 -  14,35

Кабинет 210

Петък

13,55 -  14,35

Кабинет 309

 

 

3. КОНСУЛТАЦИИ ПО УЧЕБНИТЕ ПРЕДМЕТИ –  съгласно график за консултациите

 

4. ЧАСОВЕ ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА СПОРТНИ ДЕЙНОСТИ  – по график, отразен в седмичното разписание