ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ДЕН

1. ГРАФИК НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС ЗА ПЪРВИЯ СРОК НА УЧЕБНАТА 2022/2023 Г.

1.1 НАЧАЛЕН ЕТАП  (целодневно обучение)

НАЧАЛО НА УЧЕБНИЯ ДЕН:

I клас – 8.30 ч.

II клас – 8.30 ч.

III клас – 8.15 ч.

IV клас – 8.15 ч.

 

 

Учебен час

 

I  и II клас

 

    Учебен час

      

    III и IV клас

1

8.30 – 9.05

1

8.15 -  8,55

 

Голямо междучасие

9.05 – 9.25

2

9.05 – 9.45

2

9.25 – 10.00

 

Голямо междучасие

9.45 - 10.05

3

10.10 – 10.45

3

10.05 – 10.45

4

10.55 – 11.30

4

10,55 – 11,35

5

11.40 – 12.15

5

11.45 – 12.25

 

 

6

12.35– 13.15

 

1.2 ПРОГИМНАЗИАЛЕН И ГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП (едносменно обучение)

 

V – XII  клас

Пореден час

Начало / край

1

8.00 – 8.40

2

8.50 – 9.30

Голямо междучасие

30 минути

3

10.00 – 10.40

4

10.50 – 11.30

5

11.40 – 12.20

6

12.30 – 13.10

7

13.15 – 13,55

 

 

 

1.3 ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ЧАСОВЕТЕ ЗА ВСЯКА ОТ ГРУПИТЕ  ЦОУД:

35 минути за:

Група І а клас

  • Група I б клас
  • Група I в клас
  • Група ІІ а,в клас
  • Група ІІ б,в клас

40 минути за:

Група ІІI а,б 

  • Група IV а,б,в

Седмично разписание на часовете за групите, включени в целодневна организация на учебния ден:

 

Час

Клас

Учебни часове – Целодневна организация

1

1 и 2 клас 

(от понедел. до четвъртък –задължителни учебни часове – 5 часа)

Организиран отдих и физическа активност. Обяд

12.15 – 12.50

2

Организиран отдих и физическа активност

12.50 - 13.25

3

Самоподготовка

13.25 – 14.00

4

Самоподготовка

14.10 – 14.45

5

Занимания по интереси

15.05 – 15.40

6

Занимания по интереси

15.50 – 16.25

1

1 клас 

(петък –задължителни учебни часове – 4 часа)

Организиран отдих и физическа активност. Обяд

11.30 – 12.05

2

Организиран отдих и физическа активност

12.05 – 12.40

3

Самоподготовка

12.40 – 13.15

4

Самоподготовка

13.25 – 14.00

5

Занимания по интереси

14.20  – 14.55

6

Занимания по интереси

15.05 – 15.40

1

 2 клас 

( петък –задължителни учебни часове – 5 часа)

Организиран отдих и физическа активност. Обяд

12.15 – 12.50

2

Организиран отдих и физическа активност

12.50 - 13.25

3

Самоподготовка

13.25 – 14.00

4

Самоподготовка

14.10 – 14.45

5

Занимания по интереси

15.05 – 15.40

6

Занимания по интереси

15.50 – 16.25

1

3 клас 

(от понедел. до четвъртък –задължителни учебни часове – 6 часа)

Организиран отдих и физическа активност. Обяд

13.15 –13.55

2

Организиран отдих и физическа активност

13.55– 14.35

3

Самоподготовка

14.45 – 15.25

4

Самоподготовка

15.35– 16.15

5

Занимания по интереси

16.20 – 17.00

6

Занимания по интереси

17.00 – 17.40

 

 

1

3 клас 

(петък –задължителни учебни часове – 5 часа) 

Организиран отдих и физическа активност. Обяд

12.25 – 13.05

2

Организиран отдих и физическа активност

13.05 - 13.45

3

Самоподготовка

13.55 – 14.35

4

Самоподготовка

14.45 – 15.25

5

Занимания по интереси

15.30 – 16.15

6

Занимания по интереси

16.10 – 16.50

1

4 клас

(от понедел. до четвъртък –задължителни учебни часове – 6 часа)

Организиран отдих и физическа активност. Обяд

13.15 –13.55

2

Организиран отдих и физическа активност

13.55– 14.35

3

Самоподготовка

14.45 – 15.25

4

Самоподготовка

15.35– 16.15

5

Занимания по интереси

16.20 – 17.00

6

Занимания по интереси

17.00 – 17.40

1

 4 клас 

(петък –задължителни учебни часове – 5 часа)

Организиран отдих и физическа активност. Обяд 

12.25 – 13.05

2

Организиран отдих и физическа активност

13.05 - 13.45

3

Самоподготовка

13.55 – 14.35

4

Самоподготовка

14.45 – 15.25

5

Занимания по интереси

15.30 – 16.15

6

Занимания по интереси

16.10 – 16.50

 

2. ГРАФИК ЗА ОБЕДНОТО ХРАНЕНЕ НА УЧЕНИЦИТЕ:

 


Група/ден

 

1 а

 

1 б, 1 в

2 а, в

2б, в

3 а,б

4 а,б,в

Понеделник

12:20 -12:35

 

12:40 -12:55

13:00 – 13:15

13:20 – 13:35

13:40 – 13:55

Вторник

12:20 -12:35

12:40 -12:55

13:00 – 13:15

13:20 – 13:35

13:40 – 13:55

Сряда

12:20 -12:35

12:40 -12:55

13:00 – 13:15

13:20 – 13:35

13:40 – 13:55

Четвъртък

12:20 -12:35

12:40 -12:55

13:00 – 13:15

13:20 – 13:35

13:40 – 13:55

Петък

 

12:00 – 12:15

12:20 – 12:35

12:40 -  12:55

13:00-13:15

13:20-13:35

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.ГРАФИК  ЗА  ФАКУЛТАТИВНИТЕ УЧЕБНИ ЧАСОВЕ (ФУЧ):

 

Клас

 

Предмети

 

Хорариум

 

Ден, час и място за провеждане

II а,б,в

 

 

 

IV а,б,в

Народни танци

 

 

 

Народни танци

2 уч. часа/ седмично

64 уч.ч./ годишно

 

 

2 уч. часа/ седмично

68 уч.ч./ годишнo

 

Вторник и четвъртък

15,00 – 15,35

кабинет хореография / физкултурен салон / уч. двор

Вторник и четвъртък

13,20 – 14,00

кабинет хореография / физкултурен салон / уч. двор

IXa

 

Английски език

 

2 уч. час/ седмично

72 уч.ч./ годишно

 

Понеделник и четвъртък

14.00 – 14,40

Кабинет 402

 

 

Стенография

 

1 уч. час/ седмично

36 уч.ч./ годишно

 

Петък

13,20

Кабинет 01


   

 

4. КОНСУЛТАЦИИ ПО УЧЕБНИТЕ ПРЕДМЕТИ –  съгласно график за консултациите

 

5. ЧАСОВЕ ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА СПОРТНИ ДЕЙНОСТИ  – по график, отразен в седмичното разписание