КОНСУЛТАЦИИ ПО УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

ДЕН

ЧАС

1

Кети Вълева Павлова

Понеделник

13:10 - 13:50

2

Петя Иванова Георгиева

Вторник

14:00 - 14:40

3

Йовка Иванова Петкова

Вторник

12:10 – 12:50

4

Надя Стоянова Георгиева

Четвъртък

12:30 - 13:10

5

Гани Неделчев Ганев

Петък

12:30 - 13:10

6

Таня Райкова Петрова

Петък

12:30 - 13:10

7

Галина Танева Чудомирова

Вторник

11:50 – 12:25

8

Снежана Иванова Каранешева

Петък

11:30 – 12:05

9

Теменужка Енчева Добрева

Вторник

11:50 – 12:25

10

Радостина Митева Атанасова

Понеделник

12:10 – 12:45

11

Стефка Михайлова Троянова

Четвъртък

13:00 – 13:40

12

Николина Петрова Иванова

Понеделник

12:10 – 12:50

13

Румяна Иванова Рачева

Петък

11:30 - 12:05

14

Тинка Десова Христова

Петък

12:30 – 13:10

15

Генка Стоянова Георгиева

Понеделник

12:20 – 13:00

16

Гинка Радева Найденова

Петък

11:30 – 12:05

17

Нина Драганова Лазарова

Вторник

11:50 - 12:25

18

Даниела Евгениева Попова-Стамова

Четвъртък

13:10 - 13:50

19

Мими Николова Николова

Понеделник

13:10 - 13:50

20

Стефка Живкова Тинева

Вторник

13:10 - 13:50

21

Маргарита Борисова Гиргинова

Вторник

13:50 - 14:00

22

Красимира Динкова Динева-Иванова

Вторник

13:10 - 13:50

23

Олга Владимировна  Шиварова

Понеделник

12:20 – 13:00

24

Мариета Деянова Стойчева

Понеделник

13:10 - 13:50

25

Росица Петрова Димитрова

Понеделник

14:00 - 14:40

26

Галина Йорданова Георгиева

Понеделник

13:10 - 13:50

27

Людмила Стоянова Димитрова

Петък

13:10 - 13:50

28

Мария Димитрова Иванова

Вторник/Четвъртък

13:10 - 13:50

29

Таня Георгиева Богданова-Дичева

Вторник

13:10 - 13:50

30

Надежда Петкова Георгиева

Вторник

13:10 - 13:50

31

Иванка Тодорова Димитрова

Вторник

13:10 - 13:50

32

Иван Йорданов Балтов

Вторник

13:10 - 13:50

33

Снежана Кръстева Томова-Иванова

Сряда

13:50 - 14:30

34

Красимир Добрев Стефанов

Понеделник

13:10 - 13:50

35

Стефка Ангелова Попова-Аджемова

Понеделник

13:10 - 13:50

36

Кремена Димова Димитрова

Понеделник

13:10 - 13:50

37

Камелия Илиева Николова

Вторник

13:10 - 13:50

38

Виолета Петкова Лозева-Телалева

Петък

13:10 - 13:50

39

Веселина Иванова Атанасова

Четвъртък

13:10 - 13:50

40

Любомира Динева Динева

Понеделник

13:10 - 13:50

41

Юлия Димитрова Барбутова

Понеделник

13:10 - 13:50

42

Росица Стоянова Маринова

Петък

14:20 – 15:00

43

Димо Маринов Маринов

Петък

14:20 – 15:00

44

Димо Тодоров Димов

Сряда

13:10 - 13:50

45

Таня Георгиева Русева

Петък

14:20 – 15:00

46

Надя Живкова Нанева

Вторник

14:00 - 14:40