ГРАФИК

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНСУЛТАЦИИ

I I СРОК - УЧЕБНА 2022/2023 ГОДИНА

 

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

ДЕН

ЧАС/КАБ.

 1

Виолета Лозева

четвъртък

14:00/405

 2

Галина Георгиева

понеделник

14:00/302

 3

Гани Ганев

петък

11:30/103

 4

Генка Георгиева

вторник

13:20/203

 5

Георги Димитров

понеделник

13:15,14:00/401

 6

Гинка Радева

петък

14:20/104

 7

Даря Сиракова

петък

13:15/405

 8

Димо Димов

вторник

14:00/304

 9

Кети Тодорова

понеделник

13:20/208

10

Иван Балтов

сряда

14:00/306

11

Йовка Петкова

петък

12:30/201

12

Камелия Николова

сряда

14:00/308

13

Кети Павлова

понеделник

14:00/207

14

Кремена Димитрова

сряда

14:00/207

15

Людмила Димитрова

понеделник

14:00/305

16

Маргарита Гиргинова

четвъртък

14:00/403

17

Мариета Стойчева

петък

13:15/301

18

Даниела Попова

сряда

14:00/208

19

Таня Русева

четвъртък

14:00/каб. хореография

20

Надежда Георгиева

петък

13:15/309

21

Надя Георгиева

вторник

13:20/104

22

Нина Лазарова

вторник

12:20/206

23

Нина Тихина

четвъртък

14:00/303

24

Олга Шиварова

понеделник – АЕ нач. етап/география

13:15,14:00/206

25

Петя Георгиева

четвъртък

14:00/404

26

Петя Григорова

вторник

14:00/209

27

Радостина Атанасова

вторник

12:25/205

28

Росица Димитрова

петък

13:10/308

29

Росица Маринова/Красимир Митев

вторник

14:45/физк. салон

30

Любомира Динева

понеделник

14:00/207

31

Милена Гочева

петък

12:00/101

32

Станислава Раднева

петък

12:25/204

33

Стефан Милчев

вторник

14:10/401

34

Стефка Михайлова

вторник

13:20/202

35

Стефка Попова

четвъртък

14:00/401

36

Стефка Тинева

петък

13:20/307

37

Таня Дичева

петък

13:15/210

38

Тинка Христова

вторник

13:20/104

39

Велчо Стоянов

понеделник

14:45/физк. салон

40

Красимира Динева

понеделник

13:20/305

41

Николина Иванова

четвъртък

14:00/406

42

Мария Иванова

четвъртък

14:00/406

 

 

 

 

ГРАФИК

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНСУЛТАЦИИ

I СРОК - УЧЕБНА 2022/2023 ГОДИНА

 

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

ДЕН

ЧАС/КАБ.

 1

Виолета Лозева

четвъртък

14:00/405

 2

Галина Георгиева

четвъртък

13:15,14:00/308

 3

Гани Ганев

петък

11:30/103

 4

Генка Георгиева

вторник

13:20/203

 5

Георги Димитров

понеделник

13:15,14:00/401

 6

Гинка Радева

петък

11:30/102

 7

Даря Сиракова

понеделник

14:00/405

 8

Димо Димов

понеделник

14:00/304

 9

Кети Тодорова

понеделник

13:20/208

10

Иван Балтов

сряда

14:00/306

11

Йовка Петкова

вторник

13:20/201

12

Камелия Николова

понеделник

14:00/308

13

Кети Павлова

понеделник

14:00/207

14

Кремена Димитрова

сряда

14:00/207

15

Людмила Димитрова

четвъртък

13:15/305

16

Маргарита Гиргинова

сряда

14:00/403

17

Мариета Стойчева

петък

13:15/301

18

Мария Вълкова

сряда

14:00/208

19

Таня Русева

четвъртък

14:00/каб. хореография

20

Николина Велчева

вторник

14:00/405

21

Надежда Георгиева

петък

13:15/309

22

Надя Георгиева

вторник

13:20/105

23

Нина Лазарова

вторник

12:20/206

24

Нина Тихина

четвъртък

14:00/303

25

Олга Шиварова

понеделник – АЕ нач. етап/география

13:15,14:00/206

26

Петя Георгиева

четвъртък

14:00/404

27

Петя Григорова

вторник

14:00/209

28

Радостина Атанасова

вторник

12:25/205

29

Росица Димитрова

сряда

14:00/308

30

Росица Маринова

понеделник

14:45/физк. салон

31

Любомира Динева

четвъртък

14:00/207

32

Милена Гочева

петък

12:00/101

33

Станислава Раднева

петък

12:25/204

34

Стефан Милчев

четвъртък

14:00/401

35

Стефка Михайлова

вторник

13:20/202

36

Стефка Попова

петък

13:20/405

37

Стефка Тинева

четвъртък

13:20/307

38

Таня Дичева

четвъртък

14:00/210

39

Тинка Христова

понеделник

13:20/104

40

Велчо Стоянов

понеделник

14:45/физк. салон

41

Красимира Динева

понеделник

13:20/305

42

Николина Иванова

сряда

14:00/406

43

Мария Иванова

четвъртък

14:00/406