КОНСУЛТАЦИИ ПО УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ

 

ГРАФИК

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНСУЛТАЦИИ

I СРОК - УЧЕБНА 2020/2021 ГОДИНА

 

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

ДЕН

ЧАС

1

Кети Павлова

понеделник

13,30-14,10

2

Петя Георгиева

четвъртък

14:00-14:40

3

Тинка Христова

понеделник

12:30-13:05

4

Надя Георгиева

понеделник

12:30-13:05

5

Йовка Петкова

вторник

12:50-13:30

6

Стефка Троянова

вторник

12:50-13:30

7

Генка Георгиева

понеделник

12:15-12:50

8

Румяна Рачева

петък

12:30-13:10

9

Гинка Найденова

петък

12:30-13;10

10

Снежана Каранешева

петък

12:30-13;10

11

Галина Чудомирова

сряда

14:00-14:40

12

Радостина Атанасова

понеделник

14:00-14:40

13

Нина Лазарова

петък

12:40-13:20

14

Теменужка Добрева

петък

12:35-13:15

15

Мими  Николова

понеделник

13:20-14:00

16

Стефка Тинева

понеделник

13:20-14:00

17

Маргарита Гиргинова

понеделник

13:10-13:50

18

Мария Вълкова

понеделник

13:10-13:50

19

Красимира Динева

сряда

13:10-13:50

20

Олга Шиварова

вторник

12:30-13:10

21

Мариета Стойчева

петък

13:10-13:50

22

Росица Димитрова

петък

13:20-14:00

23

Галина Георгиева

петък

13:10-13:50

24

Людмила Димитрова

понеделник

13:10-13:50

25

Мария Иванова

понеделник

14:0014:40

26

Таня Дичева

вторник

13:10-13:50

27

Надежда Георгиева

вторник

13:10-13:50

28

Иванка Димитрова

петък

13:10-13:50

29

Иван Балтов

сряда

14:00-14:40

30

Снежана Томова

четвъртък

13:10-13:50

31

Камелия Николова

четвъртък

14:00-14:40

32

Красимир Стефанов

понеделник

13:20-14:00

33

Стефка Попова

четвъртък

13:20-14:00

34

Кремена Димитрова

четвъртък

14:00-14:40

35

Даря Сиракова

петък

13:10-13:50

36

Виолета Лозева

петък

13:10-13:50

37

Веселина Атанасова

сряда

13:10-13:50

38

Мартин Маринов

понеделник

14:10-14:50

39

Георги Димитров

сряда

13:20-13:50

40

Димо Димов

вторник

13:10-13:50