КОНСУЛТАЦИИ ПО УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ

ГРАФИК

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ

I СРОК - УЧЕБНА 2019/2020 ГОДИНА

 

ИМЕ, ФАМИЛИЯ

ДЕН

ЧАС

СТАЯ

 1. 1

Стефка Троянова

вторник/петък

12:05/

11:20

102

 1.  

Генка Георгиева

понеделник/петък

12:05/11:20

 

103

 1.  

Румяна Рачева

вторник

14:30

206

 1.  

Димо Маринов

петък/четвъртък

13:00

двор

 1.  

Галина Чудомирова

„Знам и мога“

петък

12:15

104

 1.  

Галина Чудомирова (напреднали)

вторник

14:00

207

 1.  

Радостина Атанасова

петък

12:15

105

 1.  

Нина Лазарова

петък

12:20/

15:50

201

202

 1.  

Радослав Очков

сряда/

четвъртък

15:10

306

 1.  

Тинка Христова

петък

12:10

203

 1.  

Росица Маринова

петък/четвъртък

13:00

физ. салон

 1.  

Снежана Томова

вторник

13:00

308

 1.  

Камелия Николова

петък/

понеделник

13:00

308

 1.  

Даря Сиракова

вторник

13:00

03

 1.  

Мими Николова

вторник

13:10

304

 1.  

Иван Балтов

четвъртък

13:10

307/308

 1.  

Надя Георгиева

четвъртък/петък

13:00

204

 1. Н

Надежда Георгиева

четвъртък

13:00

309

 1.  

Надежда Георгиева

петък

13:00

309

 1.  

Мартин Маринов

вторник

13:50

01