ГРАФИК

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНСУЛТАЦИИ

II  СРОК - УЧЕБНА 2023/2024 ГОДИНА

 

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

ДЕН

ЧАС/КАБ.

 1

Велчо Стоянов

понеделник

14:30       /физк. салон

 2

Виолета Лозева

понеделник

13:10/405

 3

Галина Георгиева

вторник

13:50/402

 4

Гани Ганев

понеделник

12:15/203

 5

Генка Георгиева

сряда

12:15/101

 6

Георги Димитров

четвъртък

13:10/303

 7

Гинка Радева

сряда

12:15/202

 8

Даниела Василева

сряда

12:15/102

 9

Даниела Попова

понеделник

13:55/301

10

Даря Сиракова

петък

13:10/404

11

Димо Димов

вторник

13:10/TП

12

Иван Балтов

четвъртък

14:00/302

13

Камелия Николова

вторник

14:00/308

14

Кети Павлова

понеделник

13:50/207

15

Красимир Митев

понеделник

  14;30/физк. салон

16

Кремена Димитрова

              вторник

13:55/207

17

Любомира Динева

петък

13:10/209

18

Людмила Димитрова

четвъртък

13:50/305

19

Маргарита Гиргинова

понеделник

13:45/306

20

Мариета Стойчева

петък

13:10/304

21

Мария Иванова

вторник

13:50/406

22

Милена Гочева

понеделник

12:15/201

23

Надежда Георгиева

петък

13:10/309

24

Надя Георгиева

вторник

13:10/105

25

Николина Иванова

четвъртък

13:50/406

26

Нина Лазарова

четвъртък

13:20/204

27

Нина Тихина

понеделник

13:05/403

28

Олга Шиварова

вторник

13:15/204

29

Петя Георгиева

вторник

13:50/401

30

Петя Григорова

петък

14:00/208

31

Радостина Атанасова

сряда

13:15/205

32

Росица Димитрова

четвъртък

13:50/304

33

Станислава Раднева

сряда

13:15/204

34

Стефан Милчев

четвъртък

14:10/401

35

Стефка Михайлова

сряда

12:15/103

36

Стефка Попова

понеделник

13:50/403

37

Стефка Тинева

петък

13:05/307

38

Таня Дичева

вторник

13:50/210

39

Таня Русева

вторник

13:10/каб. хореография

40

Тинка Христова

вторник

13:10/104