Предмет Клас
10а
Български език и литература       24.9.2019 30.9.2019      
19.12.2019 17.12.2019 18.12.2019 16.1.2019 18.11.2019     19.11.2019
8.1.2020 8.1.2020 8.1.2020   16.12.2019 19.12.2019 17.12.2019 10.12.2019
               
Английски език 25.9.2019 25.9.2019 26.9.2019 26.9.2019 23.10.2019 24.9.2019 24.9.2019 24.10.2019
4.11.2019 4.11.2019 7.11.2019 7.11.2019 27.11.2019      
13.1.2020 13.1.2020 15.1.2020 15.1.2020 17.1.2020 22.1.2020 13.12.2019 12.12.2019
Математика 2.10.2019 2.10.2019 2.10.2019 2.10.2019 30.10.2019 17.10.2019 17.10.2019 26.9.2019
19.11.2019 19.11.2019 19.11.2019 19.11.2019 26.11.2019 14.11.2019 14.11.2019 28.10.2019
17.12.2019 9.12.2019 9.12.2019 9.12.2019 18.12.2019 18.12.2019 19.12.2019 19.12.2019
  17.1.2020 17.1.2020 17.1.2020 21.1.2020      
Информационни технологии 21.1.2020 22.1.2020 23.1.2020 24.1.2020 20.11.2019 22.11.2019 19.11.2019 16.10.2019
Физика и астрономия 28.10.2019 28.10.2019   28.10.2019 1.10.2019 26.9.2019 27.9.2019 24.9.2019
25.11.2019 25.11.2019 22.11.2019 25.11.2019 12.11.2019 7.11.2019 8.11.2019 22.11.2019
    24.1.2020          
История и цивилизации 22.10.2019 22.10.2019 22.10.2019 22.10.2019 13.11.2019 20.11.2019 7.11.2019 6.11.2019
26.11.2019 26.11.2019 26.11.2019 26.11.2019 7.1.2020 6.12.2019 3.12.2019 29.11.2019
              24.01.2020
География и икономика               20.11.2019
7.11.2019 7.11.2019 7.11.2019 7.11.2019   5.11.2019 5.11.2019 15.1.2020
Биология и здравно образование 2.12.2019 2.12.2019 2.12.2019 3.12.2019   15.11.2019 8.11.2019 21.11.2019
23.1.2020 23.1.2020 23.1.2020 22.1.2020   17.1.2020 17.1.2020 9.1.2020
Химия и опазване на околната среда 12.11.2019 12.11.2019 12.11.2019 12.11.2019 3.10.2019 30.10.2019 30.10.2019 13.11.2019
14.1.2020 14.1.2020 14.1.2020 14.1.2020 16.1.2020 8.1.2020 8.1.2020 13.1.2020
БЕЛ ИУЧ 10.1.2020 10.1.2020 10.1.2020 10.1.2020 21.11.2019 13.12.2019 13.12.2019 26.11.2019
        13.1.2020     14.1.2020
Математика ИУЧ 20.12.2019              
Философия, Свят и личност           11.11.2019 11.11.2019 8.10.2019
              7.1.2020
Пазарна икономика           9.10.2019   9.10.2019
Предприемачество и кариерно развитие           22.10.2019   25.10.2019
Английски език ИУЧ           18.11.2019    
          20.1.2020    
Облачни  технологии             4.11.2019  
Бизнес комуникации         29.11.2019      
Въведение в специалността         18.11.2019      
Предмет Клас
Български език и литература 20.9.2019 25.9.2019 26.9.2019 24.9.2019   24.9.2019 24.9.2019 24.9.2019
15.10.2019 15.10.2019   16.10.2019        
5.11.2019 5.11.2019 19.11.2019 5.11.2019 8.1.2020      
14.1.2020 15.1.2020 17.12.2019 16.1.2020 16.12.2019 13.1.2020 15.1.2020 14.1.2020
Английски език 20.9.2019 20.9.2019 20.9.2019 20.9.2019 27.9.2019 27.9.2019 27.9.2019 27.9.2019
31.10.2019 31.10.2019 31.10.2019 31.10.2019        
13.12.2019 13.12.2019 13.12.2019 13.12.2019 13.12.2019 13.12.2019 13.12.2019 13.12.2019
Математика 30.10.2019 30.10.2019 30.10.2019 30.10.2019 1.10.2019 1.10.2019 1.10.2019 1.10.2019
        27.11.2019 27.11.2019 27.11.2019 27.11.2019
15.1.2020 15.1.2020 15.1.2020 15.1.2020 20.1.2020 20.1.2020 20.1.2020 20.1.2020
Информационни технологии     4.12.2019 18.11.2019        
Човекът и природата 25.9.2019 25.9.2019     17.12.2019 17.12.2019 17.12.2019 14.11.2019
13.11.2019 13.11.2019 18.11.2019 18.11.2019 14.1.2020 14.1.2020 14.1.2020 16.1.2020
8.1.2020 8.1.2020 20.12.2019 19.12.2019        
История и цивилизации 3.12.2019 3.12.2019 3.12.2019 3.12.2019 11.11.2019 11.11.2019 11.11.2019 11.11.2019
        6.1.2020 6.1.2020 6.1.2020 6.1.2020
География и икономика 20.11.2019 20.11.2019 20.11.2019 20.11.2019 30.9.2019 30.9.2019 30.9.2019 30.9.2019
8.1.2020 8.1.2020 8.1.2020 8.1.2020 4.11.2019 4.11.2019 4.11.2019 4.11.2019
БЕЛ ИУЧ         10.1.2020      
Математика ИУЧ         20.12.2019 20.12.2019 20.12.2019 20.12.2019
Предмет Клас
11а 11б 12а
Български език и литература 16.12.2019 16.12.2019 18.12.2019
     
Английски език 24.9.2019 24.9.2019 24.9.2019
26.11.2019 26.11.2019 12.11.2019
14.1.2020 14.1.2020 20.1.2020
Математика     27.9.2019
14.10.2019 14.10.2019 25.10.2019
12.12.2019 12.12.2019 20.12.2019
20.1.2020 20.1.2020  
Информационни технологии 8.11.2019   14.11.2019
Физика и астрономия 24.9.2019 27.9.2019  
26.11.2019 29.11.2019  
     
История и цивилизации 24.10.2019 24.10.2019  
14.11.2019 14.11.2019  
География и икономика 21.11.2019 21.11.2019  
БЕЛ ЗИП   13.12.2019  
Философия, Свят и личност 4.12.2019 4.12.2019 21.11.2019
22.1.2020 22.1.2020 23.1.2020
Маркетинг и реклама в туризма 15.10.2019    
26.11.2019    
Мениджмънт на туризма 30.10.2019    
27.11.2019   8.11.2019
Счетоводство на туризма     15.10.2019
    20.11.2019
География на туризма с културология 11.10.2019    
22.11.2019    
Законодателство в туризма     19.10.2019
Екотуризъм     30.10.2019
Компютърна графика   8.11.2019  
Мениджмънт на фирмата   23.10.2019  
  20.11.2019