График за класни и контролни работи през втория учeбен срок  2018/2019г                

            клас                                      

 

Учебен предмет

5.а

5.б

5.в

5.г

БЕЛ

18.03.19

13.05.19

20.05.19

18.03.19

22.04.19

15.05.19

22.04.19

13.05.19

18.03.19

22.04.19

14.05.19

ЧЕ - АЕ

13.03.19

15.05.19

13.03.19

16.05.19

 

13.03.19

14.05.19

13.03.19

15.05.19

Математика

23.04.19

30.05.19

23.04.19

30.05.19

20.03.19

23.04.19

30.05.19

23.04.19

30.05.19

ЧП

 

 

19.03.19

28.05.19

19.03.19

28.05.19

18.03.19

05.06.19

20.03.19

29.05.19

История и

Цивилизации

 

19.02.19

16.05.19

19.02.19

14.05.19

19.02.19

16.05.19

19.02.19

16.05.19

География и икономика

27.02.19

29.05.19

01.03.19

31.05.19

27.02.19

29.05.19

 

27.02.19

05.06.19

               БЕЛ

ЗИП

 

 

12.04.19

12.04.19

12.04.19

          Математика

ЗИП

10.05.19

10.05.19

10.05.19

10.05.19

 

            клас                                      

 

Учебен предмет

6.а

6.б

6.в

6.г

БЕЛ

18.03.19

09.05.19

16.05.19

18.03.19

14.05.19

08.05.19

15.05.19

18.03.19

22.04.19

16.05.19

ЧЕ - АЕ

19.03.19

04.06.19

19.03.19

16.05.19

 

20.03.19

31.05.19

31.05.19

07.06.19

Математика

20.02.19

07.05.17

20.05.19

20.02.19

07.05.19

20.05.19

20.03.19

07.05.1920.05.19

07.05.19

20.05.19

ЧП

 

 

29.03.19

11.06.19

28.03.19

07.06.19

19.03.19

07.06.17

20.03.19

10.06.19

История и

Цивилизации

 

16.04.19

28.05.19

16.04.19

04.06.19

20.02.19

16.04.19

04.06.19

20.02.19

16.04.19

04.06.19

География и икономика

26.03.19

14.05.19

26.03.19

28.05.19

26.03.19

28.05.19

26.03.19

28.05.19

               БЕЛ

ЗИП

 

 

 

 

12.04.19

          Математика

ЗИП

19.04.19

19.04.19

19.04.19

19.04.19

 

 

 

 

 

 

                клас                                      

 

Учебен предмет

7

7

8.а

8.б

БЕЛ

13.02.19

20.03.19

17.04.19

13.06.19

12.02.19

20.03.19

17.04.19

11.06.19

13.02.19

20.03.19

17.04.19

12.06.19

12.02.19

20.03.19

17.04.19

10.06.19

05.03.19

11.06.19

06.03.19

12.06.19

ЧЕ –   АЕ

 

         НЕ

28.03.19

30.05.19

28.03.19

30.05.19

 

28.03.19

30.05.19

 

28.03.19

30.05.19

 

15.02.19

17.04.19

20.06.19

28.02.19

22.04.19

03.06.19

Математика

18.03.19

18.04.19

15.05.19

11.03.19

11.04.19

7.05.19

18.03.19

18.04.19

15.05.19

18.03.19

18.04.19

15.05.19

28.02.19

27.03.19

16.05.19

06.06.19

18.04.19

20.06.19

30.05.19

ИТ

13.02.19

14.02.19

15.02.19

15.02.19

14.02.19

12.02.19

История и цив.

01.03.19

04.06.19

14.06.19

01.03.19

04.06.19

14.09.19

01.03.19

04.06.19

14.09.19

01.03.19

04.06.19

14.06.19

06.02.19

20.03.19

06.02.19

20.03.19

География и ик.

08.04.19

08.04.19

08.04.19

08.04.19

 

 

Физика и астрономия

13.03.19

05.06.19

13.03.19

05.06.19

13.03.19

05.06.19

13.03.19

05.06.19

21.03.19

14.06.19

21.03.19

14.06.19

БЗО

19.02.19

26.03.19

19.02.19

26.03.19

05.03.19

05.03.19

18.02.19

25.03.19

18.02.19

25.03.19

ХООС

07.03.19

25.04.19

07.03.19

25.04.19

07.03.19

25.04.19

07.03.19

25.04.19

20.02.19

24.04.19

22.02.19

03.05.19

БЕЛ ЗИП

31.05.19

31.05.19

31.05.19

31.05.19

17.05.19

19.04.19

17.05.19

Математика ЗИП

 

19.04.19

 

 

 

22.04.19

Предприемачество и кариерно развитие

 

 

 

 

 

19.04.19

Информатика

 

 

 

 

 

13.02.19

ИТ - ИУЧ

 

 

 

 

11.02.19

12.02.19

 

 

 

            клас        

 

Учебен предмет

9.а

10.а

10.б

11.а

12.а

БЕЛ

14.03.19

06.06.19

11.03.19

27.05.19

11.03.19

27.05.19

15.03.19

31.05.19

26.03.19

02.04.19

АЕ

28.02.19

22.03.19

25.04.19

17.05.19

15.04.19

10.06.19

15.04.19

10.06.19

 

20.03.19

08.05.19

14.03.19

17.04.19

НЕ

 

 

18.02.19

 

 

 

Математика

19.02.19

25.03.19

10.05.19

03.06.19

25.04.19

30.05.19

25.04.19

30.05.19

25.02.19

28.05.19

09.04.19

ИТ

21.02.19

13.03.19

20.03.19

22.04.19

15.02.19

История и цив.

13.03.19

12.06.19

07.03.19

20.06.19

07.03.19

20.06.19

05.03.19

20.06.19

 

География и ик.

13.05.19

07.06.19

07.06.19

12.06.19

 

Психология – 9 кл

Етика и право– 10кл

Философия – 11 кл

Свят и личност-12кл

25.03.19

24.06.19

12.06.19

12.06.19

 

27.02.19

10.04.19

08.05.19

Биология и здравно образование

06.06.19

10.05.19

10.05.19

 

 

Химия и ООС

01.03.19

19.04.19

05.03.19

16.05.19

08.03.19

14.05.19

 

 

Физика и астрономия

11.03.19

19.02.19

19.03.19

21.02.19

21.03.19

09.04.19

04.06.19

 

OПИ

 

26.03.19

23.04.19

19.03.19

23.04.19

 

 

Маркетинг и реклама в туризма

 

 

 

11.03.19

 

Мениджмънт на туризма

 

 

 

17.04.19

12.03.19

Счетоводство на туризма

 

 

 

 

25.04.19

География на туризма с културология

 

 

 

15.02.19

29.03.19

14.06.19

 

Законодателство в туризма

 

 

 

 

20.03.19

17.04.19

Екотуризъм

 

 

 

 

22.03.19

18.04.19

Основи на туризма

 

10.04.19

15.05.19

 

 

 

БЕЛ ЗИП/ИУЧ

18.03.19

27.05.19

 

19.04.19

17.05.19

18.04.19

06.06.19

 

ИТ - Интернет

 

 

14.03.19