ПРОВЕЖДАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНО ОБУЧЕНИЕ

УЧЕБЕН ПРЕДМЕТ

УЧИТЕЛ

В КЛАС

ДЕН ОТ СЕДМИЦАТА

НАЧАЛЕН ЧАС

1

МАТЕМАТИКА

М.ИВАНОВА

6

ВТОРНИК

13,10

 

 

МАТЕМАТИКА

М.ИВАНОВА

8

ВТОРНИК

14,00

 

2

ИЦ, ЕТИКА И ПРАВО

ИВ.ДИМИТРОВА

7А,Б

ВТОРНИК

14,00

 

 

ИЦ, ЕТИКА И ПРАВО

ИВ.ДИМИТРОВА

7В,Г

ВТОРНИК

13,10

 

 

ИЦ, ЕТИКА И ПРАВО

ИВ.ДИМИТРОВА

9,10

ПОНЕДЕЛНИК

14,00

 

3

ГИ

СНЕЖАНА ТОМОВА

 

ПОНЕДЕЛНИК

14,00

 

4

МАТЕМАТИКА, ФИЗИКА

КР.СТЕФАНОВ

7,8

ПЕТЪК

13,10

 

5

АЕ

Р.ДИМИТРОВА

8

ВТОРНИК

14,00

 

6

ОТ, ОПИ, СЧЕТОВОДСТВО, ЕКОТУРИЗЪМ

В.ЛОЗЕВА

10,12

ПЕТЪК

14,00

 

7

ИЦ

ИВ.БАЛТОВ

8

ПЕТЪК

13,10

 

8

АЕ

М. СТОЙЧЕВА

3,6,7

ПОНЕДЕЛНИК

14,00

 

9

БЕЛ, БЕЛ ИУЧ

М.ГИРГИНОВА

8,11

ПОНЕДЕЛНИК

13,10

 

10

ЧОВЕКЪТ И ПРИРОДАТА

СТ.ПОПОВА

6

ЧЕТВЪРТЪК

13,10

 

11

МАТЕМАТИКА

Г.ГЕОРГИЕВА

7,8

ВТОРНИК

14,00

 

 

МАТЕМАТИКА

Г.ГЕОРГИЕВА

5

ВТОРНИК

13,10

 

12

МАТЕМАТИКА

Л.ДИМИТРОВА

7

ЧЕТВЪРТЪК

13,10

 

13

МАТЕМАТИКА

Л.ДИМИТРОВА

10

ЧЕТВЪРТЪК

14,00