Архив на статийте.

Съобщение за свобни места в 8 клас за учебна 2023/2024г.

05.09.2023 11:03

ГРАФИК за провеждане на поправителна сесия, м. септември 2023 г. – за ученици в дневна форма на обучение през учебната 2022/2023 г.

16.08.2023 13:47

1. Ред, време и място за запознаване с оценените индивидуални работи на учениците от VII и от X клас от националното външно оценяване по български език и литература, математика и по чужд език през учебната 2022/2023г. и на техните родители

28.06.2023 14:43

ГРАФИК за провеждане на поправителна сесия, м. юли 2023 г. – за ученици в дневна форма на обучение през учебната 2022/2023 г.

28.06.2023 13:26

ГРАФИК за провеждане на поправителна сесия, м. юни 2023 г. – за ученици в дневна форма на обучение за учебната 2022/2023 г.

20.06.2023 14:35

Във връзка с изпълнението на Националната програма "Заедно в изкуствата и в спорта", която ще се реализира през учебната 2023/2024 г., в СУ "Пейо Яворов" ще бъдат сформирани групи в сферата на изкуствата и отбори в областта на спорта

12.06.2023 10:10

Съобщение ЗАПОЗНАВАНЕ С ИЗПИТНИ РАБОТИ ДЗИ 2023г.

09.06.2023 14:07

Информация за здравноосигурителните задължения от завършващите средно образование ученици

08.06.2023 11:13

ГРАФИК за провеждане на втора поправителна сесия, м. юни 2023 г. – за ученици в самостоятелна форма на обучение XII клас за учебната 2022/2023 г.

02.06.2023 12:55

Ежегоден поход и конкурс „По стъпките на Таньо войвода“

22.05.2023 13:54
Бележки: 41 - 50 от 510
<< 3 | 4 | 5 | 6 | 7 >>