Програма на МКБППМН в СУ"П.Яворов" - Сливен

МЕСТНА КОМИСИЯ ЗА БОРБА СРЕЩУ ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИТЕ И НЕПЪЛНОЛЕТНИТЕ
ОБЩИНА СЛИВЕН
  • 2022/2023
  • Клуб "Килера на баба"

 

  • 2021/2022
  • Клуб "Спортни игри"
  • Клуб "Сините скали" 
 
  • 2021/2022  

Учениците от клуб "Сините скали” при СУ "П.К. Яворов”, по програма към МКБППМН, продължават традицията, започнала с честването на 60 години от създаването на училището, като подредиха кът на природни забележителности от ПП „Сини камъни”. В къта са включени наградени макети през годините и такива, изработени от новите участници в клуба.

Може да бъде изображение с 8 души, изправени хора и на закрито

  • 2019/2020

Коледен турнир -пет училища, един отбор, обединени от спорта и игрите .

Няма налично описание на снимката.

  • 2018/2019       Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните продължава реализирането на спортни програми по училищата в Сливен като част от нейната превантивна работа.  
     През учебната 2018/2019 година на територията на 5 училища в Сливен се реализираха тренировки по различни видове спорт – лека атлетика, волейбол, футбол, олимпийско карате, спортни игри. СУ "Пейо яворов" бе сред тях.
     За периода през програмата преминаха близо 150 ученици.   За финал на програмата Комисията организира спортен летен лагер край морето от 30 май до 2 юни, в който участие ще вземат 50 ученици, участвали най-активно в провеждането на тренировките, показали положителни резултати и редовно посещаващи учебни занятия. На лагера ще се извършват общи тренировки по всички видове спорт, съвместно с ръководителите, като всеки от участниците ще има възможност да покаже напредъка и постиженията си.   
      За 1 юни – Ден на детето, са предвидени изненади за всички.    Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните изказва своята благодарност към ръководствата на училищата за доброто взаимодействие и ефективното партньорство в работата по превенция на противообществените прояви.