Занимания по интереси    Национална програма

повече ТУК

 

Групи 2023/2024г.

 

Отличници на НВО

Тематична област: Математика, Тематичина подобласт: Приложна математика
Дата на публикуване: 10/2/2023, Период на провеждане от 10/2/2023 до 6/20/2024

 

Любознайковци - знаем и можем

Тематична област: Технологии, Тематичина подобласт: Развитие на въображението - моделиране, творчество, игра и памет
Дата на публикуване: 10/2/2023, Период на провеждане от 10/2/2023 до 5/31/2024

 

Млад предприемач

Тематична област: Технологии, Тематичина подобласт: Предприемачество
Дата на публикуване: 10/2/2023, Период на провеждане от 10/2/2023 до 5/16/2024

 

Забавна математика

Тематична област: Математика, Тематичина подобласт: Приложна математика
Дата на публикуване: 10/2/2023, Период на провеждане от 10/2/2023 до 5/31/2024

 

Математика

Тематична област: Математика, Тематичина подобласт: Приложна математика
Дата на публикуване: 10/2/2023, Период на провеждане от 10/2/2023 до 5/31/2024

 

Шах клуб

Тематична област: Спорт, Тематичина подобласт: Индивидуални спортове
Дата на публикуване: 10/2/2023, Период на провеждане от 10/2/2023 до 5/31/2024

 

Тенис на корт

Тематична област: Спорт, Тематичина подобласт: Индивидуални спортове
Дата на публикуване: 10/2/2023, Период на провеждане от 10/2/2023 до 5/31/2024

 

Екопътешественици

Тематична област: Екологично образование и здравословен начин на живот, Тематичина подобласт: Екология
Дата на публикуване: 10/2/2023, Период на провеждане от 10/2/2023 до 6/15/2024

 

Роботика

Тематична област: Дигитална креативност, Тематичина подобласт: Програмиране и роботика
Дата на публикуване: 10/2/2023, Период на провеждане от 10/2/2023 до 6/15/2024

 

Бизнес информатика

Тематична област: Дигитална креативност, Тематичина подобласт: Креативно мислене в действие
Дата на публикуване: 10/2/2023, Период на провеждане от 10/2/2023 до 5/16/2024

 

Акробатика

Тематична област: Спорт, Тематичина подобласт: Колективни спортове
Дата на публикуване: 10/2/2023, Период на провеждане от 11/1/2023 до 5/31/2024

 

Групи 2022/2023г.

Клуб ШАХ

Тематична област: Спорт, Тематичина подобласт: Индивидуални спортове
 Период на провеждане от  1/10/2022/ до 30/06/2023

Радослав Очков

Здралословен начин на живот

Тематична област: Гражданско образование, Тематичина подобласт: Институционални знания и култура

 Период на провеждане от  1/10/2022/ до 30/06/2023

Виолета Лозева

Роботика

Тематична област: Дигитална креативност, Тематичина подобласт: Програмиране и роботика
  Период на провеждане от  1/10/2022/ до 30/06/2023

Надежда Георгиева

Иновативност и предприемачество

Тематична област: Технологии, Тематичина подобласт: Предприемачество
 Период на провеждане от  1/10/2022/ до 30/06/2023

Даря Сиракова

Приложна математика

Тематична област: Математика, Тематичина подобласт: Приложна математика

 Период на провеждане от  1/10/2022/ до 30/06/2023

Стефка Михайлова

Акробатика

 Период на провеждане от  1/10/2022/ до 30/06/2023

Виолета Бинева

Маринела Иванова

Забавна матвематика

Тематична област: Математика, Тематичина подобласт: Приложна математика

 Период на провеждане от  1/10/2022/ до 30/06/2023

Генка Георгиева

Тенис на корд

 Период на провеждане от  1/10/2022/ до 30/06/2023

Анатоли Пеев

Колоездене

 Период на провеждане от  1/10/2022/ до 30/06/2023

Евгени Балев

Аз обичам България
Тематична област: Гражданско образование, Тематичина подобласт: Институционални знания и култура
 Период на провеждане от  1/10/2022/ до 30/06/2023
Надя Георгиева

Забавна психология

Тематична област: Гражданско образование, Тематичина подобласт: Психология на общуването
 Период на провеждане от  1/10/2022/ до 30/06/2023

Иванка Стойчева

 

Групи 2020/2021г
Играя и творя
Тематична област: Технологии, Тематичина подобласт: Развитие на въображението - моделиране, творчество, игра и памет
Дата на публикуване: 9/18/2020, Период на провеждане от 10/5/2020 до 5/31/2021
Забавни часове
Тематична област: Технологии, Тематичина подобласт: Развитие на въображението - моделиране, творчество, игра и памет
Дата на публикуване: 9/18/2020, Период на провеждане от 10/5/2020 до 5/31/2021
Знаем повече
Тематична област: Технологии, Тематичина подобласт: Езиков свят
Дата на публикуване: 9/18/2020, Период на провеждане от 10/5/2020 до 5/31/2021
Училищна телевизия
Тематична област: Технологии, Тематичина подобласт: Техника и технологии
Дата на публикуване: 9/18/2020, Период на провеждане от 10/5/2020 до 5/31/2021
Математиката - лесна и интересна
Тематична област: Математика, Тематичина подобласт: Приложна математика
Дата на публикуване: 9/18/2020, Период на провеждане от 10/5/2020 до 5/31/2021
Роботика
Тематична област: Дигитална креативност, Тематичина подобласт: Програмиране и роботика
Дата на публикуване: 9/23/2020, Период на провеждане от 10/5/2020 до 5/31/2021
Клуб ШАХ
Тематична област: Спорт, Тематичина подобласт: Индивидуални спортове
Дата на публикуване: 9/23/2020, Период на провеждане от 10/5/2020 до 5/31/2021
В света на биологията
Тематична област: Природни науки, Тематичина подобласт: Биологически науки
Дата на публикуване: 9/28/2020, Период на провеждане от 10/5/2020 до 5/15/2021
Изобразително изкуство
Тематична област: Изкуства и култура, Тематичина подобласт: Приложни изкуства
Дата на публикуване: 9/28/2020, Период на провеждане от 10/5/2020 до 6/15/2021
Учебна компания
Тематична област: Технологии, Тематичина подобласт: Предприемачество
Дата на публикуване: 10/5/2020, Период на провеждане от 10/5/2020 до 6/15/2021
Език свещен
Тематична област: Технологии, Тематичина подобласт: Езиков свят
Дата на публикуване: 10/8/2020, Период на провеждане от 5/4/2020 до 6/30/2021
Млад творец
Тематична област: Технологии, Тематичина подобласт: Развитие на въображението - моделиране, творчество, игра и памет
Дата на публикуване: 9/18/2020, Период на провеждане от 10/5/2020 до 5/31/2021
 
Играя и творя
Тематична област: Технологии, Тематичина подобласт: Развитие на въображението - моделиране, творчество, игра и памет
Дата на публикуване: 9/18/2020, Период на провеждане от 10/5/2020 до 5/31/2021
 
Забавни часове
Тематична област: Технологии, Тематичина подобласт: Развитие на въображението - моделиране, творчество, игра и памет
Дата на публикуване: 9/18/2020, Период на провеждане от 10/5/2020 до 5/31/2021
 
Знаем повече
Тематична област: Технологии, Тематичина подобласт: Езиков свят
Дата на публикуване: 9/18/2020, Период на провеждане от 10/5/2020 до 5/31/2021
 
Училищна телевизия
Тематична област: Технологии, Тематичина подобласт: Техника и технологии
Дата на публикуване: 9/18/2020, Период на провеждане от 10/5/2020 до 5/31/2021
 
Математиката - лесна и интересна
Тематична област: Математика, Тематичина подобласт: Приложна математика
Дата на публикуване: 9/18/2020, Период на провеждане от 10/5/2020 до 5/31/2021
 
Роботика
Тематична област: Дигитална креативност, Тематичина подобласт: Програмиране и роботика
Дата на публикуване: 9/23/2020, Период на провеждане от 10/5/2020 до 5/31/2021
 
Клуб ШАХ
Тематична област: Спорт, Тематичина подобласт: Индивидуални спортове
Дата на публикуване: 9/23/2020, Период на провеждане от 10/5/2020 до 5/31/2021
 
В света на биологията
Тематична област: Природни науки, Тематичина подобласт: Биологически науки
Дата на публикуване: 9/28/2020, Период на провеждане от 10/5/2020 до 5/15/2021
 
Изобразително изкуство
Тематична област: Изкуства и култура, Тематичина подобласт: Приложни изкуства
Дата на публикуване: 9/28/2020, Период на провеждане от 10/5/2020 до 6/15/2021
 
Учебна компания
Тематична област: Технологии, Тематичина подобласт: Предприемачество
Дата на публикуване: 10/5/2020, Период на провеждане от 10/5/2020 до 6/15/2021
 
Език свещен
Тематична област: Технологии, Тематичина подобласт: Езиков свят
Дата на публикуване: 10/8/2020, Период на провеждане от 5/4/2020 до 6/30/2021

 

Групи 2019/2020г

 

ИМЕ, ФАМИЛИЯ

ДЕН

ЧАС

СТАЯ

 1. 1

Стефка Троянова

Вторник

петък

12,05

11,20

102

102

 1.  

Генка Георгиева

Понеделник

четвъртък

14,50

14,50

103

103

 1.  

Румяна Рачева

Сряда

14,50

206

 1.  

Димо Маринов

Петък

четвъртък

13:00

двор

 1.  

Галина Чудомирова

„Знам и мога“

Петък

петък

12,15

15,50

104

305

 1.  

Галина Чудомирова (напреднали)

Понеделник

вторник

15,50

15,50

207

207

 1.  

Радослав Очков

сряда

четвъртък

15:10

 

306

 1.  

Тинка Христова

петък

12:10

203

 1.  

Росица Маринова

Петък

четвъртък

13:00

физ. салон

 1.  

Снежана Томова

вторник

13:00

308

 1.  

Даря Сиракова

вторник

13:10

03

 1.  

Иван Балтов

четвъртък

13:10

307

308

 1.  

Надя Георгиева

Четвъртък

петък

13:00

12,10

204

 1.  

Надежда Георгиева

четвъртък

13:00

309

 1.  

Надежда Георгиева

петък

13:00

309

 1.  

Мартин Маринов

вторник

13:50

01