Занимания по интереси    Национална програма

 

ГРАФИК

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ

УЧЕБНА 2019/2020 ГОДИНА

ГРАФИК

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ

УЧЕБНА 2019/2020 ГОДИНА

 

ИМЕ, ФАМИЛИЯ

ДЕН

ЧАС

СТАЯ

 1. 1

Стефка Троянова

Вторник

петък

12,05

11,20

102

102

 1.  

Генка Георгиева

Понеделник

четвъртък

14,50

14,50

103

103

 1.  

Румяна Рачева

Сряда

14,50

206

 1.  

Димо Маринов

Петък

четвъртък

13:00

двор

 1.  

Галина Чудомирова

„Знам и мога“

Петък

петък

12,15

15,50

104

305

 1.  

Галина Чудомирова (напреднали)

Понеделник

вторник

15,50

15,50

207

207

 1.  

Радослав Очков

сряда

четвъртък

15:10

 

306

 1.  

Тинка Христова

петък

12:10

203

 1.  

Росица Маринова

Петък

четвъртък

13:00

физ. салон

 1.  

Снежана Томова

вторник

13:00

308

 1.  

Даря Сиракова

вторник

13:10

03

 1.  

Иван Балтов

четвъртък

13:10

307

308

 1.  

Надя Георгиева

Четвъртък

петък

13:00

12,10

204

 1.  

Надежда Георгиева

четвъртък

13:00

309

 1.  

Надежда Георгиева

петък

13:00

309

 1.  

Мартин Маринов

вторник

13:50

01