НП "Заедно в изкуствата и в спорта"

 • 2024/2025г.

Във връзка с изпълнението на Националната програма "Заедно в изкуствата и в спорта", която ще се реализира през учебната 2024/2025 г., в СУ "Пейо Яворов" , отчитайки желанията на учениците, ще бъдат сформирани  групи в сферата на изкуствата и отбори в областта на спорта.

Национална програма „Заедно в изкуствата и в спорта“.

2023/2024г.

  клас
Футбол 1 - 4
Футбол 5 - 7
Баскетбол 1 - 4
Танцово изкуство(съвременни танци) 1 - 4
Танцово изкуство(съвременни танци) 5 - 7
Музикално изкуство(народна песен) 1 - 4

 

 • 2023/2024г.

Във връзка с изпълнението на Националната програма "Заедно в изкуствата и в спорта", която ще се реализира през учебната 2023/2024 г., в СУ "Пейо Яворов" , ще бъдат сформирани  групи в сферата на изкуствата и отбори в областта на спорта:

  Изкуство :

 • Вокална група за изпълнение на народни песни
 • Танцово изкуство - съвременни танци, мажоретни танци и др.
 • Театрално и филмово изкуство 
 • Изобразително изкуство

Спорт:

 • Баскетбол
 • Волейбол
 • Футбол
 • Хандбал
 • 2022/2023г.

Във връзка с изпълнението на Националната програма "Заедно в изкуствата и в спорта", която ще се реализира през учебната 2022/2023 г., в СУ "Пейо Яворов" ще бъдат сформирани - три групи в сферата на изкуствата:

 Музикално изкуство :

 • Вокална група за изпълнение на народни песни
 • Танцово изкуство - съвременни танци, мажоретни танци и др.
 • Театрално изкуство

Три отбора по следните спортове:

 • Баскетбол
 • Волейбол
 • Футбол