НП "Заедно в изкуствата и спорта"

Във връзка с изпълнението на Националната програма "Заедно в изкуствата и в спорта", която ще се реализира през учебната 2022/2023 г., в СУ "Пейо Яворов" ще бъдат сформирани - три групи в сферата на изкуствата:

 Музикално изкуство :

  • Вокална група за изпълнение на народни песни
  • Танцово изкуство - съвременни танци, мажоретни танци и др.
  • Театрално изкуство

Три отбора по следните спортове:

  • Баскетбол
  • Волейбол
  • Футбол