ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС

Приемете най-сърдечни благодарности от екипа на СУ "П.Яворов" - Сливен.
БЛАГОДАРИМ! 

ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС ОТ МОН