• Модул Е,  НП „Площадки за обучение по безопасност на движението по пътищата“-2020

        Площадка за интерактивно обучение по безопасност на движението по пътищата бе открита в СУ „Пейо Яворов“ по Национална програма „Осигуряване на съвременна образователна среда”, модул „Площадки за обучение по безопасност на движението по пътищата”. На нея, в обезопасена среда, децата от начален етап на образование ежегодно ще учат правилата за движение и основните пътни знаци. Предвижда се на нея да се организират ролеви и ситуационни игри, състезания, викторини, моделиране на пътнотранспортни ситуации, презентации, уроци и др.

Няма налично описание на снимката.

Може да бъде изображение с един или повече хора, стоящи хора и на закритоМоже да бъде изображение с 4 души, стоящи хора и на закрито