През учебната 2021/2022 г. СУ „Пейо Яворов“ работи по

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА

УЧАСТВАЙ И ПРОМЕНЯЙ – РОДИТЕЛЯТ, АКТИВЕН ПАРТНЬОР В УЧИЛИЩНИЯ ЖИВОТ

Учениците от СУ “ Пейо Яворов“ и техните родители вземат участие в

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „УЧАСТВАЙ И ПРОМЕНЯЙ – РОДИТЕЛЯТ, АКТИВЕН ПАРТНЬОР В УЧИЛИЩНИЯ ЖИВОТ“

на 31 май 2022г.
 

През учебната 2020/2021 г. СУ „Пейо Яворов“ работи по

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА

УЧАСТВАЙ И ПРОМЕНЯЙ – РОДИТЕЛЯТ, АКТИВЕН ПАРТНЬОР В УЧИЛИЩНИЯ ЖИВОТ

С реализирането на дейностите по националната програма в СУ „П. Яворов”- Сливен целта е да се привлече по-голяма част от родителите и ангажирането им с училищния живот, да се създаде спокойна атмосфера, да се изградят отношения на доверие и взаимопомощ между ученици (от I до VII клас), родители и учители, което да доведе до развиване на положително отношение на децата към учебния процес. Ще се доизградят умения у родителите за работа в екип с децата и техните учители за постигане на споделена отговорност за развитието и просперитета на децата. Учениците в VII клас ще бъдат подпомогнати в процеса на професионално ориентиране, което ще доведе до успешна реализация в бъдеще.

Връзката между участниците в образователния процес (родители-ученици-учители) ще бъде заздравена, ще бъдат изградени доверителни отношения и ще се насърчи бъдещата работа в екип в името на благополучието на учениците.

Инициативите се осъществяват съвместно с представители на МКБППМН – Сливен.

Финалното занятие по проект "Участвай и променяй - родителят, активен партньор в училищния живот".

 

 снимки тук>>