Модул " Културните институции като образователна среда"

На 22.10.23г. учениците от 4 клас посетиха музея на авиацията, ПланетУм и Планетариум - гр. Бургас по НП "Осигуряване на съвременна, сигурна и достъпна образователна среда, модул " Културните институции като образователна среда"