Име,презиме,фамилия Длъжност  
1 Даниела Николаева Павлова Директор
2 Кети Вълева Павлова ЗДУД
Старши учител по биология и химия
3
4
Петя Иванова ГеоргиеваНадя Живкова Нанева
ЗДУД
Старши учител по български език и литература

ЗД по АСД

5     Йовка Иванова Петкова Главен  начален учител 
6 Надя Стоянова Георгиева Старши  начален учител 
7 Гани Неделчев Ганев Старши  начален учител 
8 Таня Райкова Петрова Старши  начален учител 
9 Станислава Руменова Раднева  Учител  ЦОУД
10 Даниела Василева Василева Начален учител 
11 Снежана Иванова Каранешева Старши  начален учител 
12 Диана Спасова Спасова Старши  начален учител 
13 Радостина Митева Атанасова Старши  начален учител 
14 Стефка Михайлова Троянова Старши  начален учител 
15 Николина Петрова Иванова Старши  начален учител 
16 Милена Петкова Гочева  Учител ИКТ
17 Мирослава Стефанова Кирова  Старши  учител ЦОУД
18 Тинка Десова Христова Учител  начален
19 Генка Стоянова Георгиева Учител  начален
       
20 Гинка Радева Найденова Учител  начален
21 Петя Йорданова Григорова Учител по музика
22 Нели Стоянова Логопед
23 Нина Драганова Лазарова Старши начален учител
24 Даниела Попова Учител по български език и литература
25      
26 Стефка Живкова Тинева Старши учител по български език и литература
27 Маргарита Борисова Гиргинова Старши учител по БЕЛ
28      
29 Олга Владимировна Шиварова Старши учител по английски език
30 Мариета Деянова Стойчева Учител по английски език
31 Росица Петрова Димитрова Учител по английски език
32 Галина Йорданова Георгиева Главен учител математика и ИТ
33 Людмила Стоянова Димитрова Старши учител по математематика и ИТ
34 Мария Димитрова Иванова Старши учител по математика и ИТ
35 Таня Георгиева Богданова-Дичева Старши учител по информационни технологиии и математика
36 Надежда Петкова Георгиева Старши учител по информатика,информационни технологиии и математика
  Георги Йорданов Димитров Учител по математика
37 Иван Йорданов Балтов Учител по история
38 Стефка Ангелова Попова-Аджемова Старши учител по физика
39 Кремена Димова Димитрова Старши учител по биология и химия
40 Камелия Илиева Николова Учител  по география и биология
41 Виолета Петкова Лозева-Телалева Старши учител по икономика
42  Любомира Динева-Тачева Старши учител изобразително изкуство
43 Велчо Валериев Стоянов Учител по физическо възпитание и спорт
44 Росица Стоянова Маринова Старши учител по физическо възпитание и спорт
45 Димо Тодоров Димов Старши учител домашен бит и техника
46 Таня Георгиева Русева Учител по хореография
47 Пенка Вълкова Иванова -Михалева Ресурсен учител
48 Иванка Стойчева Петрова  Психолог
49 Стефан Христов Милчев  Педагогически съветник
50 Даря Дончева Сиракова Старши учител по икономика
51 Нина Банчева Тихина Старши учител по руски език
52 Ралица Красимирова Георгиева Учител ЦОУД
53      
54 Дияна Славова Стефанова Учител ЦОУД