Име,презиме,фамилия Длъжност  
1 Даниела Николаева Павлова Директор
2 Кети Вълева Павлова ЗДУД
Старши учител по биология и химия
  Петя Иванова ГеоргиеваНадя Живкова Нанева
ЗДУД
Старши учител по български език и литература

ЗД по АСД

4 Йовка Иванова Петкова Главен  начален учител 
5 Надя Стоянова Георгиева Старши  начален учител 
6 Гани Неделчев Ганев Старши  начален учител 
7 Таня Райкова Петрова Старши  начален учител 
8   Старши  начален учител   
9 Станислава Руменова Раднева  учител  ЦДО
10 Даниела Василева начален учител   
11 Снежана Иванова Каранешева Старши  начален учител 
12 Диана Спасова Старши  начален учител 
13 Радостина Митева Атанасова Старши  начален учител 
14 Стефка Михайлова Троянова Старши  начален учител 
15 Николина Петрова Иванова Старши  начален учител 
16 Румяна Иванова Рачева  Учител начален
17 Милена Петкова Гочева  Учител начален
18 Мирослава Стефанова Кирова  Старши  учител ЦДО 
19 Тинка Десова Христова Учител  начален
20 Генка Стоянова Георгиева Учител  начален
21 Гинка Радева Найденова Учител  начален
22 Георги Иванов Малендаков Старши учител в ЦДО
23 Петя Йорданова Григорова Учител по музика
24 Виолета Деянова  Пенева Логопед
25 Нина Драганова Лазарова Старши начален учител
26
Мария Илиева Вълкова
Учител по български език и литература
27      
28 Стефка Живкова Тинева Старши учител по български език и литература
29 Маргарита Борисова Гиргинова Старши учител по БЕЛ
30 Красимира Динкова Динева-Иванова Старши учител английски език  
31 Олга Владимировна Шиварова Старши учител по английски език
32 Мариета Деянова Стойчева Учител по английски език
33 Росица Петрова Димитрова Учител по английски език
34 Галина Йорданова Георгиева Главен учител математика и ИТ
35 Людмила Стоянова Димитрова Старши учител по математематика и ИТ
36 Мария Димитрова Иванова Старши учител по математика и ИТ
37 Таня Георгиева Богданова-Дичева Старши учител по информатика,информационни технологиии и математика
38 Надежда Петкова Георгиева Старши учител по информатика,информационни технологиии и математика
39      
40 Иван Йорданов Балтов Учител по история
41 Снежана Кръстева Томова-Иванова Старши учител по  география
42      
43 Стефка Ангелова Попова-Аджемова Старши учител по физика
44 Кремена Димова Димитрова Старши учител по биология и химия
45 Камелия Илиева Николова Учител  по география и биология
46 Виолета Петкова Лозева-Телалева Старши учител по икономика
47      
48 Мартин Маринов  Старши учител изобразително изкуство
49 Юлия Димитрова Барбутова Старши учител по физическо възпитание и спорт
50 Росица Стоянова Маринова Старши учител по физическо възпитание и спорт
51 Димо Маринов Маринов Учител по физическо възпитание и спорт
52 Димо Тодоров Димов Старши учител домашен бит и техника
53 Таня Георгиева Русева Учител по хореография
54 Пенка Вълкова Иванова -Михалева Ресурсен учител
55 Иванка Стойчева Петрова  Психолог
56 Стефан Христов Милчев  Педагогически съветник
57 Даря Дончева Сиракова Старши учител по икономика