Обществен съвет

 

Стела Динчева – председател

Членове:

1.      Руслан Кънев – родител

2.      Светлана Драгоманска – родител

3.      Мая Русева – родител

4.      Надежда Иванова –

5.      Яна Славова –

6.      Снежана Попова –

7.      Цветелина Стоянова –

8.      Веселина Атанасова – гл. експерт в Община Сливен

 

  Резервни членове:

1.      Валентин Каранашев – родител

2.      Мария Василева – родител

3.      Ася Гагаузова – родител

4.      Йорданка Стоянова – родител

5.      Поля Бурлакова – родител

6.      Георги Георгиев – родител

7.      Дора Чанева – ст. експерт в Община Сливен